Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIOMAGSENS — Wynik w skrócie

Project ID: 17210
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Superczujniki na rzecz obrazowania w służbie zdrowia

Zaawansowane czujniki magnetyczne mogą być stosowane w takich dziedzinach, jak ochrona zdrowia, a zwłaszcza w zakresie obrazowania serca i mózgu. Najnowsza generacja czujników zaowocuje najbardziej zaawansowanymi bioukładami scalonymi do precyzyjnego obrazowania medycznego.
Superczujniki na rzecz obrazowania w służbie zdrowia
W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Ultraczułe czujniki magnetyczne do zastosowań medycznych" (Biomagsens) opracowano niezwykle zaawansowane, bardzo czułe czujniki magnetyczne. Konsorcjum obejmuje trzy instytuty badawczo-rozwojowe, dwa małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przemysł wielkoskalowy.

W pierwszej fazie projektu opracowano czujniki hybrydowe do wykrywania drobnych pól magnetycznych w zakresie femtotesli, mające zastosowanie w tworzeniu nowej generacji magnetycznych bioukładów scalonych. W ramach projektu Biomagsens zbadano także nowe podejścia do bioukładów scalonych opartych na fluktuacji cząsteczek zlokalizowanych w przestrzeni poprzez rekonstrukcję dwubiegunową.

Głównym wyzwaniem w produkcji tych czujników było ograniczenie interferencji magnetycznej lub "szumu", przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności. Innym było stworzenie czujników hybrydowych o czułości podobnej do tej wykazywanej przez technologię niskotemperaturowych, superprzewodzących urządzeń do interferencji kwantowych (SQUID), uważanych obecnie za czujniki o najwyższej czułości. Wyzwania te udało się przezwyciężyć, co zaowocowało opracowaniem technologii niedrogich, wysoce czułych systemów medycznych do obrazowania magnetycznego.

Nowe czujniki zostały z powodzeniem przetestowane i zintegrowane z platformą bioukładów scalonych, umożliwiając multipleksację czujników oraz poprawiając detekcję sygnałów. Rezultaty doprowadziły do opracowania wysoce niezawodnych i czułych czujników magnetycznych, idealnie dostosowanych do różnych zastosowań medycznych, od urządzeń do obrazowania magneto-kardiograficznego (MCG) po nową generację magnetycznych bioukładów scalonych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę