Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SANES — Wynik w skrócie

Project ID: 17310
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Węgry

Czujniki gazowe nowej generacji

Dzięki nowoczesnej technologii czujników istnieje obecnie możliwość równoczesnego wykrywania obecności wielu różnych rodzajów gazu. Jest to możliwe dzięki postępom w nanotechnologii i najnowocześniejszej nauce.
Czujniki gazowe nowej generacji
Nanotechnologia, a zwłaszcza nanorurki węglowe (CNT), okazała się pomocna w wykrywaniu substancji chemicznych i biochemicznych w atmosferze, dzięki czemu CNT stały się wartościowym elementem czujników środowiskowych. Czujniki te mogą mieć szerokie zastosowanie w ekologii, ochronie zdrowia, przemyśle samochodowym oraz w zastosowaniach domowych, jednak ich potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany.

Finansowany przez UE projekt "Zintegrowane samonastawne czujniki nanoelektroniczne" (SANES) miał na celu opracowanie bardziej zaawansowanego, uniwersalnego i precyzyjniejszego czujnika nanoelektronicznego. Koncepcja czujników SANES obejmuje samoregulację i rekonfigurację, które umożliwiają uzyskiwanie efektywnych i precyzyjnych odczytów z otoczenia.

W ramach projektu SANES stworzono czujnik o większych możliwościach zwielokrotniania, który reaguje na zmiany i dostraja poszczególne swoje elementy tak, aby utrzymać selektywność chemiczną na wysokim poziomie. Czujnik umożliwia na przykład pomiar kilku różnych aspektów lub właściwości środowiska jednocześnie. Dokonano przełomu w technologii, dzięki wprowadzeniu pojęcia detekcji usprawnionej fluktuacją (FES) oraz zastosowaniu konstrukcji mikroukładu czujnika Oulu, w której wykorzystano cztery niezależne czujniki sterowane przy użyciu oprogramowania.

W ramach projektu opracowano prototyp czujnika, który z nawiązką spełnił oczekiwania i uzyskał znakomitą selektywność substancji gazowych, rozróżniając 16 różnych gazów przy bardzo niskich stężeniach. Było to równoznaczne ze stworzeniem pierwszego urządzenia nadającego się do masowej produkcji, w którym zastosowano pojedyncze nanorurki jako elementy detekcyjne. Ta technologia stanowi znaczny postęp w odniesieniu do stosowanych obecnie czujników półprzewodnikowych, które umożliwiają pomiar pojedynczych właściwości.

Konsorcjum projektu SANES przewiduje docelowe wykorzystanie nowej technologii na rynkach niszowych, zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest wysoka selektywność, wielofunkcyjność czujników oraz możliwości ich dynamicznej rekonfiguracji. Usprawnienia zabezpieczeń, które można wprowadzić dzięki tym nowym czujnikom, mogą okazać się niezwykle przydatne w przemyśle, przedsiębiorstwach, branży samochodowej, przy produkcji urządzeń oraz w zastosowaniach domowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę