Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Specjalistyczna wiedza o polimerach w Rumunii

Wiele ośrodków badawczych w Europie Wschodniej stanowi obiecującą wartość dla europejskiego przemysłu, jednak ich potencjał nie został zrealizowany ze względu na brak zasobów. Jeden projekt stanowi przykład zmiany równowagi na korzyść tych ośrodków.
Specjalistyczna wiedza o polimerach w Rumunii
Kraje Europy Wschodniej pozostają daleko w tyle pod względem udziału w projektach realizowanych w ramach europejskich programów ramowych. W pełni finansowany ze środków UE projekt pod nazwą "Zwiększenie udziału w projektach 6PR w dziedzinie nanomateriałów polimerowych" (Enpona) umożliwił najbardziej znaczącemu ośrodkowi badań nad polimerami w Rumunii udział w szóstym programie ramowym UE (6PR).

Ośrodek lub wydział ds. polimerów należy do Krajowego Instytutu Badań i Rozwoju w dziedzinie Chemii i Petrochemii (Icechim) w Bukareszcie, w Rumunii. Sama inicjatywa wspierająca jest częścią wcześniejszego większego projektu UE pod nazwą "Zwiększanie konkurencyjności trzech państw kandydujących: Rumunii, Bułgarii i Turcji".

Projekt Enpona miał na celu nadzorowanie podnoszenia standardu wyposażenia i obiektów w ośrodku w celu umożliwienia prowadzenia zaawansowanych badań w dziedzinie materiałów polimerowych o nanokonstrukcji. W ramach projektu odbyło się także szkolenie młodego zespołu badaczy w prestiżowych instytutach badawczych UE.

Równocześnie utworzono witrynę internetową informującą zainteresowane strony o nowych odkryciach oraz przedstawiającą usługi związane z nauką świadczone przez ośrodek oraz informacje o dostępnym sprzęcie i fachowej wiedzy pracowników. Szczególną uwagę skierowano na wiedzę personelu z zakresu nanokonstrukcji oraz materiałów hybrydowych opartych na polimerach.

Kolejnym celem stworzenia witryny internetowej było uświadomienie zainteresowanym stronom, opinii publicznej oraz decydentom różnorodności zagadnień, jakimi zajmuje się ośrodek, poprzez prezentację materiału w różnych językach europejskich.

Projekt można uznać za sukces, ponieważ ukazał, w jaki sposób można podnosić standardy w centrach o wybitnych osiągnięciach i wynosić je do poziomu ogólnoeuropejskiego. Projekt Enpona pomógł Europie zbliżyć się do pozycji światowego lidera i znacznie wzbogacił bazę wiedzy przemysłowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę