Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ALADDIN — Wynik w skrócie

Project ID: 17566
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Niemcy

Nowa technologia na rzecz MŚP w branży turystycznej

Dzięki korzyściom skali duże przedsiębiorstwa branży turystycznej mogą zyskiwać na sile, często kosztem MŚP. Nowe oprogramowanie do urządzeń przenośnych może zwiększyć konkurencyjność MŚP działających w branży turystycznej.
Nowa technologia na rzecz MŚP w branży turystycznej
Duże firmy turystyczne i europejskie sieci międzynarodowe sięgają po największy udział w rynku turystycznym, podczas gdy małe firmy na całym kontynencie ledwie się na nim utrzymują. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), takie jak miejscowi organizatorzy imprez turystycznych, biura podróży, lokalne restauracje i muzea muszą optymalizować swoją ofertę i intensyfikować działania marketingowe, by utrzymać konkurencyjność.L
W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Mobilne zarządzenie celem podróży dla MŚP" (Aladdin) zbadano, w jaki sposób oferować usługi miejscowych organizatorów imprez turystycznych i małych biur podróży poprzez telefony komórkowe i inne urządzenia przenośne. Wzięto pod uwagę oferowanie różnych sposobów spędzania wakacji różnym grupom odbiorców.

W ramach projektu Aladdin przetestowano nowy system w trzech lokalizacjach docelowych i opracowano dwie publikacje na ten temat. Pierwsza publikacja przedstawia na przykład modelową wizytę podróżnika z Chin w Budapeszcie, czy też wyjazd służbowy do Sztokholmu. W publikacji przedstawiono także kwestie procesów biznesowych, wielojęzyczności i architektury oprogramowania. Druga publikacja obejmowała test systemu w trzech lokalizacjach z uwzględnieniem wyzwań związanych z komunikacją, oprogramowaniem i sprzętem.

W związku z coraz powszechniejszym użytkowaniem urządzeń przenośnych oraz zaufaniem do stosowanych w nich technologii, projekt spotkał się z dużym entuzjazmem zainteresowanych stron. Jedną z licznych zalet proponowanego systemu jest uwzględnienie takich trendów, jak skracanie wakacji, wartość oferowanych usług, czy wartość dodana dla podróżujących. Skupiano się zarówno na osobach podróżujących służbowo, na przykład w celu organizowania konferencji lub imprez, jak i indywidualnych podróżnikach planujących spontaniczne wycieczki. Organizatorzy imprez turystycznych w miejscu docelowym, biura podróży czy przewodnicy również zostali objęci projektem Aladdin, w ramach którego powstał wyczerpujący przewodnik i narzędzie pracy dla przedstawicieli różnych segmentów rynku.

Spersonalizowane i oparte na lokalizacji usługi nawigacji łączą w sobie środowiska typu business-to-business (B2B) oraz business-to-customer (B2C) z korzyścią dla MŚP działających w branży turystycznej oraz gospodarki europejskiej. Zlokalizowana zawartość, zarządzanie relacjami z klientem (CRM) i inne funkcje oferują możliwości przekształcenia tego systemu w prawdziwą siłę napędową turystyki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę