Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przygotowania do skuteczniejszego leczenia raka

Każdego roku miliony Europejczyków choruje na raka, dlatego niższe koszty leczenia oraz większa do niego dostępność mają priorytetowe znaczenie. Można to osiągnąć dzięki postępom w zakresie technik radioterapii.
Przygotowania do skuteczniejszego leczenia raka
Radioterapia stosowana jest w około 50% wszystkich przypadków leczenia nowotworów, przy czym udoskonalenia technik radioterapii konformalnej wykazują znaczące sukcesy. Jedną z takich technik jest radioterapia z modulacją intensywności (IMRT). Jednak przeszkodą w jej powszechnym zastosowaniu jest to, że konwencjonalne techniki dozymetrii nie są w stanie zapewnić szybkich pomiarów w wysokiej rozdzielczości niezbędnych do kalibracji. Wynikają z tego czasochłonne procedury konfiguracyjne, które poważnie ograniczają jej zastosowanie u większej liczby pacjentów.

W ramach projektu o nazwie "Diamond – rozwój innowacyjnego, precyzyjnego, monolitycznego systemu dozymetrii radiacyjnej z matrycą diamentową CVD" podjęto prace nad poprawą poziomu precyzji i wydajności niezbędnej w technologii IMRT. Projekt został sfinansowany ze środków UE, a zastosowane w nim podejście uwzględniło możliwości odniesienia korzyści przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wynikających z otwarcia nowego rynku oraz zaspokojenia jego potrzeb. Trzy główne zidentyfikowane wyzwania objęły rozwój czujników z matrycą diamentową CVD, zaawansowanych elektronicznych urządzeń odczytowych, a także zintegrowanie głównych elementów systemu.

Partnerzy projektu opracowali matrycę jednowymiarową (1D) z 50 czujnikami o rozdzielczości 500 mikronów z możliwością jej integracji z elektroniką odczytu. Spełniono przy tym wiele specyfikacji dozymetrycznych (np. krótki czas osiągania gotowości, krótki czas wzrostu i krótki czas zaniku), oraz wyprodukowano i przetestowano ponad 100 struktur dozymetrycznych. Drugie z tych osiągnięć odzwierciedla zwiększone starania zespołu w zakresie wytwarzania i charakteryzacji po opracowaniu podstawowej technologii produkcji urządzenia.

Główne zadania obejmowały atestację platformy rozwojowej, opracowanie odpowiedniej jakości diamentów CVD, optymalizację styków elektrycznych, wykonanie ogólnej struktury urządzenia oraz analizę leczenia po procesie wzrostu.

Czynności związane z urządzeniami elektronicznymi także stanowiły poważne zadanie, jednak w tym obszarze osiągnięto postępy. Członkowie projektu Diamond opracowali nowy analogowy, kompleksowy mikroukład rentgenowski do obsługi systemowej funkcji optymalizacji sygnału dla systemu odczytu z matrycą diamentową CVD (DAS). Ponadto opracowano i zintegrowano zasadnicze elementy systemu oraz przeprowadzono wstępne testy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę