Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe ergonomiczne narzędzia do operacji biodra

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy opracowano nowe instrumenty służące do operacji bioder, wyróżniające się ergonomiczną konstrukcją. Postępy poczynione na tym polu poprawią warunki pracy chirurgów podczas zabiegów i przyczynią się do poprawy jakości życia pacjentów.
Nowe ergonomiczne narzędzia do operacji biodra
W ramach projektu pod nazwą "Opracowanie ergonomicznych narzędzi do operacji bioder. Innowacyjne podejście do konstrukcji implantów ortopedycznych" (ENHIP) stworzono narzędzia przeznaczone do stosowania w ortopedycznych operacjach bioder metodą otwartą oraz w chirurgii minimalnie inwazyjnej (MIS). Choć w obu przypadkach konstrukcja narzędzia ma bardzo duże znaczenie, w technikach chirurgii MIS jego rola jest decydująca, ponieważ bez odpowiedniej konstrukcji narzędzi nie ma możliwości umieszczenia protezy.

W wyniku skrócenia czasu wymaganego do przeprowadzenia tego typu operacji jakość życia pacjentów poprawi się. Zastosowanie chirurgii minimalnie inwazyjnej oznacza wykonanie mniejszej liczby drobniejszych nacięć, dzięki czemu powrót pacjenta do zdrowia po operacji następuje znacznie szybciej. Dzięki projektowi ENHIP narzędzia nowej generacji będą dostępne dla producentów implantów, przyczyniając się do zminimalizowania powikłań pooperacyjnych u pacjentów.

Pośród partnerów projektu znaleźli się dostawcy innowacyjnych narzędzi chirurgicznych, ośrodki badań i rozwoju technologii (RTD), małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz szpitale. Transfer wiedzy od przedstawicieli RTD do partnerów reprezentujących MŚP pomógł rozszerzyć zastosowanie innowacyjnych rozwiązań europejskich na rynku implantów chirurgicznych i urządzeń medycznych. Specjalistyczna wiedza i techniki opracowane i wdrożone w wyniku projektu ENHIP zapewniły twórcom nowych narzędzi chirurgicznych doskonałą pozycję na globalnym rynku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę