Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOBIOMAG — Wynik w skrócie

Project ID: 13469
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Dania

Inteligentne materiały magnetyczne zapewnią poprawę technologii przetwarzania

Wzrastają wymagania dotyczące prowadzenia wydajnych i oszczędnych procesów produkcyjnych. W miarę wzrostu zapotrzebowania na bardziej wydajne i opłacalne procesy produkcyjne, istnieje konieczność ciągłego udoskonalania jakości produktu i ulepszania procesów technologicznych. Operacje prowadzone w oparciu o pola magnetyczne zapewniają niezwykły stopień swobody w optymalizacji takich procesów.
Inteligentne materiały magnetyczne zapewnią poprawę technologii przetwarzania
Właściwości magnetyczne różnych materiałów oferują możliwość wykorzystania rozmaitych rozwiązań bioprzetwarzania makromolekularnego, a zatem zewnętrzną manipulację, samoczynny montaż, transport i separację. W okresie ostatniego dziesięciolecia, zastosowanie pól magnetycznych uległo rozwojowi w przemyśle, w sposób tak zróżnicowany jak uzdatnianie wody, rynek leków, czy też obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

W projekcie, pod nazwą "Przetwarzanie biomateriałów wspomagane przez pole magnetyczne" (Nanobiomag), zastosowano pola magnetyczne, łącząc biotechnologię i nanotechnologię w celu przetwarzania i wykorzystania inteligentnych materiałów magnetycznych w nowych procesach produkcyjnych. Zakres prac finansowanego przez UE projektu dotyczył nanomateriałoznawstwa i biomateriałoznawstwa, oraz techniki magnesów.

W pierwszej kolejności naukowcy stworzyli wielofunkcjonalne "inteligentne" materiały magnetyczne, które zostały następnie wykorzystane do opracowania nowych procesów do produkcji nowatorskich materiałów i produktów oraz znacznie zredukowały liczne operacje technologiczne wymagane przy produkcji takich materiałów. Partnerzy projektu zbadali również wpływy silnych pól magnetycznych na struktury molekularne z zamierzeniem dopasowania ich właściwości do złożonych biocząstek.

__Mając zdolność do integrowania pożądanych właściwości w materiałach wielofunkcyjnych wraz z możliwością ich skalowanej produkcji, stworzono bazę dla zapewnienia techniki wytwarzania materiałów przemysłowych. W celu zapewnienia korzyści z "wytwarzania wielofunkcjonalnych materiałów magnetycznych" (4M), w ramach projektu Nanobiomag opracowano również nowatorskie technologie produkcji. Aby to uzyskać, technologie przetwarzania podzielono na dwie kategorie badań; a mianowicie bioseparację i biosyntezę.

W zakresie bioseparacji opracowano dwa nowe procesy. W zakresie biosyntezy, stworzono nową dziedzinę wiedzy, na temat wykorzystania pola magnetycznego na poziomie molekularnym do udoskonalania i modyfikacji pożądanych właściwości.

Rezultaty uzyskane w projekcie Nanobiomag posiadają potencjał do ułatwienia rozwoju nowatorskich materiałów oraz związanych z tym technologii przetwarzania, dzięki czemu zapewniono konkurencyjność europejskich sektorów biomateriałów, farmaceutyków i przemysłu spożywczego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę