Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FOXY — Wynik w skrócie

Project ID: 19811
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Norwegia

Ulepszanie materiałów krzemowych stosowanych w energetyce słonecznej

W ostatnich latach energia słoneczna stała się jedną z najbardziej realistycznych możliwości pozyskiwania energii odnawialnej. Obecnie zwiększa się zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania, a także opracowywane są niezawodne i niedrogie alternatywy, pozwalające ograniczyć długoterminowe koszty związane z wykorzystywanymi aktualnie materiałami do produkcji ogniw słonecznych.
Ulepszanie materiałów krzemowych stosowanych w energetyce słonecznej
W ramach projektu o nazwie "Opracowywanie, metodą oczyszczania i krystalizacji, surowca krzemowego do zastosowań fotowoltaicznych w płytkach krystalicznych" ('Development of solar-grade silicon feedstock for crystalline wafers and cells by purification and crystallisation' - FOXY) wspierano europejskie cele w dziedzinie przemysłu fotowoltaicznego ('photovoltaic' - PV), w oparciu o przesłanki sugerujące, że moduły fotowoltaiczne bazujące na płytkach krzemowych (Si) będą dominującym produktem rynkowym w ciągu najbliższych 10 lat. Cele projektu obejmowały zmniejszenie kosztów produkcji modułów, wdrożenie specyficznych urządzeń fotowoltaicznych oraz zareagowanie na potrzeby rynkowe w zakresie niedrogich, wysokogatunkowych surowców krzemowych do zastosowań fotowoltaicznych (SoG-Si).

W ramach tego, finansowanego przez UE, projektu planowano ponadto ulepszyć opracowywanie i optymalizowanie procesów uszlachetniania, oczyszczania i krystalizacji metalurgicznych surowców SoG-Si oraz zoptymalizować procesy produkcji ogniw i modułów. Uczestnicy projektu podjęli się ustalenia kryteriów dotyczących wykorzystania metalurgicznego i elektronicznego krzemu typu n jako surowca do produkcji SoG-Si, a także dokonania transferu technologii z laboratorium do przemysłowych testów pilotażowych.

Opracowano wielofunkcyjne techniki wytwarzania SoG-Si w sposób bezpośredni oraz na bazie oczyszczania/recyklingu materiałów odpadowych, powstających podczas produkcji płytek półprzewodnikowych. Pracom eksperymentalnym towarzyszyło opisywanie próbek oraz pozyskiwanie informacji zwrotnej na temat docelowej optymalizacji procesów. Rezultaty oraz pomiary właściwości, takich jak oporność właściwa, wykazały, że większość materiałów opracowanych we wczesnym stadium projektu może być stosowana w ogniwach słonecznych.

Pozostałe osiągnięcia projektu obejmują pracę nad ogniwami słonecznymi o dużej powierzchni, które pozwalają zwiększyć wydajność o ponad 17%, a także przełomowe zwiększenie wydajności w procesie sitodruku na pewnych rodzajach materiałów.

Wyniki projektu zostały upowszechnione i stanowią podstawę dyskusji na temat standardu dotyczącego SoG-Si, którego opracowywanie może mieć miejsce poza ramami niniejszego projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę