Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NIGHT WIND — Wynik w skrócie

Project ID: 20045
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niderlandy

Zimna bateria do przechowywania energii wiatrowej

Czy możliwe jest magazynowanie energii wytworzonej w nocy i korzystanie z niej w ciągu dnia? Badania nad magazynowaniem energii wiatrowej, pozyskiwanej w sposób sporadyczny wieczorami, mogą sprawić, że w najbliższej przyszłości stosowne technologie staną się wykonalne.
Zimna bateria do przechowywania energii wiatrowej
Celem finansowanego przez UE projektu o nazwie "Architektura sieciowa dla celów wytwarzania energii oraz przechowywania jej w chłodniach w oparciu o przesunięcie obciążenia szczytowego" ('Grid architecture for wind power production with energy storage through load shifting in refrigerated warehouses' - Night Wind) było wykorzystanie chłodni jako ogromnych baterii, przechowujących energię wiatrową. Dzięki powyższemu podejściu energia wytwarzana przez europejskie wiatraki w nocy byłaby magazynowana, a następnie uwalniana do publicznej sieci energetycznej w ciągu dnia, w godzinach największego zapotrzebowania.

Ze względu na fakt, że energia wiatrowa wytwarzana jest o zmiennych porach, rozsądne jest (zarówno z energetycznego, jak i środowiskowego punktu widzenia) magazynowanie jej w nocy, w celu zapewnienia stałego dopływu energii w godzinach szczytu w ciągu dnia.By osiągnąć założone cele, uczestnicy projektu Night Wind przeanalizowali sposoby wykorzystania istniejącej technologii, a następnie zmodernizowali tę technologię w oparciu o systemy sterowania temperaturą panującą w chłodniach. Powyższy element jest szczególnie istotny w przypadku "pracy wyspowej" ('island operation'), w której dodatkowa energia dostarczana jest do sieci elektrycznej, a wiatraki zlokalizowane są w dużej odległości od chłodni.

Uczestnicy projektu rozpoczęli swe prace od zbadania korzyści ekonomicznych płynących z magazynowania energii wiatrowej. Następnie zastosowali wydajne narzędzia symulacyjne oraz opracowywali strategie sterowania, w celu zbudowania proponowanego systemu. Kolejnym etapem działań było projektowanie i modelowanie wyspowej infrastruktury do pozyskiwania energii wiatrowej, obejmujące niezbędne oprogramowanie.

Uczestnicy projektu Night Wind musieli ponadto uwzględnić zabezpieczenie mrożonek przechowywanych w chłodniach w kontekście wykorzystania tych chłodni do magazynowania energii. Zbadano ponadto kwestie prawne, takie jak licencje i prawa dotyczące bezpieczeństwa żywności, a także zagadnienia techniczne, np. potencjalne fluktuacje temperatur. Przeprowadzono testy w magazynach, uwzględniające jakość żywności.

Chociaż w obrębie ram czasowych projektu Night Wind nie udało się stworzyć kompletnego systemu sterowania, udało się zaprezentować potencjał proponowanego rozwiązania oraz przeprowadzić badania mogące stanowić podstawę przyszłych projektów naukowych. Jeżeli powyższa technologia wejdzie w życie, to być może uda się ulepszyć wykorzystanie energii, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych oraz zwiększyć konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) związanych z chłodniami.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę