Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FING-ART-PRINT — Wynik w skrócie

Project ID: 22453
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Identyfikacja dzieł sztuki kultury europejskiej

Nowo opracowane urządzenie stanowi niezwykłą obietnicę możliwości identyfikacji malowideł, w celu odstraszenia oszustw, kradzieży oraz uszkodzeń podczas transportu. Będzie ono pomocne w ochronie skarbów kultury europejskiej.
Identyfikacja dzieł sztuki kultury europejskiej
Malowidła i inne dzieła sztuki stanowią cenny element europejskiej kultury i dziedzictwa, od malowideł z okresów renesansu i kubizmu, do impresjonizmu i modernizmu. Dzieła te przewożone są z kraju do kraju, co naraża je na szereg niebezpieczeństw, takich jak oszustwa lub kradzież, toteż wymagają one wzmożonej ochrony na wypadek możliwości przemytu lub uszkodzenia podczas transportu.

W finansowanym przez UE projekcie, o nazwie "Identyfikacja dzieł sztuki i dziedzictwa kulturowego - lokalna bezkontaktowa mikro dokumentacja oraz identyfikacja malowideł i polichromii" (Fing-Art-Print), opracowywano nowatorskie sposoby ochrony tych dzieł sztuki. Znaleziono sposób na bezdotykową identyfikację malowidła, poprzez pomiar chropowatości powierzchni, oraz reflektancji barw w określonym miejscu na malowidle. Dzięki wykorzystaniu skanu trójwymiarowego o wysokiej rozdzielczości, zarejestrować można cyfrowe informacje, takie jak mikroskopową teksturę, a także zastosowane pigmenty i barwniki.

Podczas realizacji projektu, we współpracy z ekspertami z muzeów i innych organizacji, opracowano pomyślnie przyjazny dla użytkownika prototyp aparatu do identyfikacji. Wielospektralna kamera opracowana została w oparciu o technikę filtracji pasma przepustowego, umożliwiając skanowanie obszarów z dokładnością do kilki milimetrów kwadratowych. Ciężar opracowanego układu robota, sterowany w łatwy sposób przez specjalne oprogramowanie, zredukowany został do 5 kg, zapewniając bardziej wydajną operację. Zapewnia to łatwość przeniesienia do oryginalnego, początkowego położenia identyfikowanego miejsca w celu potwierdzenia autentyczności.

Mówiąc skrótowo, system może być przenoszony do dowolnych lokalizacji, takich jak muzea, wystawy, zapewniając poświęcenia jedynie kilka minut na przeniesienie obiektu. Należy się spodziewać, że będzie to miało ogromny wpływ na świat artystyczny, zwłaszcza w zakresie oznaczania, śledzenia oraz uwierzytelniania ważnych dzieł sztuki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę