Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Butle gazowe na celowniku gospodarki energetycznej

W wielu częściach Europy do gotowania i ogrzewania pomieszczeń wykorzystuje się butle gazowe. Zwiększenie wydajności napełniania butli oraz ograniczenie wycieków może pomóc znacznie ograniczyć koszty i zwiększyć bezpieczeństwo butli.
Butle gazowe na celowniku gospodarki energetycznej
Butle napełniane gazem płynnym w znaczącym stopniu zaspokajają potrzeby energetyczne europejskich gospodarstw domowych, zwłaszcza w zakresie gotowania i ogrzewania. Odpowiednie zabezpieczanie butli jest kluczowe, gdyż znajdujące się w nich gazy są łatwopalne. Ważnym elementem jest także opłacalność wynikająca z precyzyjnego napełniania.

W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Nowatorskie metody określania tary oraz system wykrywania korozji na rzecz zwiększonej dokładności napełniania, produktywności oraz bezpieczeństwa, przeznaczone dla MŚP z branży LPG oraz dostawców propanu i butanu" ('A novel tare identification and corrosion detection system to improve filling accuracy, productivity and safety for SME LPG, butane & propane gas vendors' - TARE-IT) postanowiono stawić czoła powyższym wyzwaniom. Uczestnicy projektu opracowali wydajne, ultradźwiękowe urządzenia skanujące, pozwalające wykrywać, podczas napełniania butli, nieszczelności powstałe na skutek korozji. Urządzenia te przeznaczone są dla centrów napełniania gazem ciekłym (LPG), butanem oraz propanem, a także dla przemysłu. Dzięki wykorzystaniu nowatorskiego oprogramowania oraz nowatorskich systemów, zespołowi projektowemu udało się sprostać wyzwaniu, jakim było zastosowanie czujników ultradźwiękowych do automatycznego określania masy materiału resztkowego podczas ponownego napełniania butli.

Powyższy system może stanowić alternatywną metodę określania tary (niewykorzystanej objętości każdej butli) i wspomóc ponad 7 500 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w których butle gazowe są napełniane i testowane. System ten pozwoli ponadto wykrywać nieszczelności, ograniczyć wydatki ponoszone przez MŚP w związku z odpadami, wynoszące 1,2 miliona euro, a także zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

Ten nowatorski, bezdotykowy i nieniszczący system, bazujący na połączonym badaniu laserowym i ultradźwiękowym, pozwala w ciągu 30 sekund wykryć nieszczelności, sprawdzić ciśnienie oraz określić czynną pojemność butli. Powyższe narzędzie pozwoli skutecznie ograniczyć zużycie energii, usprawnić dostawy oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Wiedza i dalsze badania naukowe, będące następstwem niniejszego projektu, uważane są za istotny element pogłębiania wiedzy na temat uszkodzeń występujących w stalowych i kompozytowych zbiornikach ciśnieniowych, a także na temat korozji i pęknięć.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę