Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SUSTAINABLE BRIDGES — Wynik w skrócie

Project ID: 1653
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Szwecja

Droga ku lepszym mostom

Szczegółowe badanie europejskich mostów kolejowych może przyczynić się do zaoszczędzenia potężnych sum pieniędzy oraz zwiększenia możliwości transportu kolejowego.
Droga ku lepszym mostom
Europejski transport kolejowy w znacznym stopniu opiera się na mostach rozciągniętych ponad rzekami, dolinami i innymi elementami naturalnego ukształtowania zróżnicowanego terenu Europy. Jednak wiele z tych mostów jest w coraz gorszym stanie technicznym lub nie radzi sobie ze zwiększonym ruchem i większymi obciążeniami. Projekt finansowany ze środków UE pod nazwą „Trwałe mosty: ocena pod kątem przyszłych potrzeb w zakresie ruchu oraz dłuższej żywotności” ma na celu zwiększenie przepustowości i wydłużenie okresu istnienia mostów poprzez udoskonaloną konserwację i wsparcie.

Partnerzy biorący udział w projekcie utworzyli bazę wiedzy i danych badawczych dotyczącą stanu mostów, a także przeprowadzili badania w tym zakresie, aby organizacje kolejowe, konsultanci i kontrahenci mogli z tych informacji skorzystać.

Celem projektu było podniesienie standardu mostów, aby dostosować je do nośności do 33 ton dla ruchu frachtowego oraz większych prędkości do 350 km/h dla pociągów osobowych. Kolejnym celem było wydłużenie pozostałej żywotności mostów o 25% dla uzyskania znaczących oszczędności na infrastrukturze oraz w branży transportowej.

Projekt „Trwałe mosty” koncentrował się na wyzwaniach, jakimi jest powódź, uszkodzenia spowodowane mrozem, gęste lasy oraz rozwój miejski. We współpracy z zespołem firm kolejarskich, zespół projektu zinwentaryzował również 220 tys. mostów kolejowych na terenie kontynentu i wyszczególnił podstawowe wyzwania. Łukowate mosty kamienne okazały się głównym zagadnieniem wartym zbadania.

Opracowano także techniki pomiarowe do oceny mostów i zaproponowano użycie czujników bezprzewodowych opartych na technologii światłowodowej do monitorowania i oceny żywotności. Różne zespoły uczestniczące w realizacji projektu prowadziły badania w zakresie oceny obciążenia i odporności, a także metod naprawy i wzmocnienia przy użyciu polimerów wzmocnionych włóknem (CFRP).

Badania i informacje uzyskane w ramach projektu zostały rozpowszechnione pośród zainteresowanych stron poprzez programy szkoleniowe, warsztaty, konferencje i stronę internetową. Oczekuje się, że projekt „Trwałe mosty” pozwoli zaoszczędzić 1 mld euro, podczas gdy same badania będą przydatne w odniesieniu do mostów drogowych, zwiększając wartość rezultatów projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę