Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WOMEN-CORE — Wynik w skrócie

Project ID: 17568
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Hiszpania

Coraz więcej kobiet zajmuje się badaniami budowlanymi

Opracowanie na temat tendencji w kwestii kobiet-badaczy w sektorze budowlanym oraz zestaw zaleceń dla tej branży ma szanse otworzyć przed kobietami wiele nowych możliwości.
Coraz więcej kobiet zajmuje się badaniami budowlanymi
Badania budowlane skupiają się na miastach, budynkach, infrastrukturze podziemnej, systemach sieciowych, dziedzictwie kulturowym, jakości życia, a także materiałach i procesach oraz technologii informacyjnej związanej z tą dziedziną. Dyscyplina ta tradycyjnie była domeną mężczyzn, jednak teraz kobiety wnoszą do niej świeżą perspektywę.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Kobiety w naukowych badaniach budowlanych" (Women-Core) było wzbogacenie wiedzy na temat kobiet uczestniczących w badaniach budowlanych oraz zwiększenie ich przestrzeni oddziaływania. Miało to zagwarantować, że potrzeby związane z płcią w dziedzinie badań i rozwoju w branży budowlanej zostaną uwzględnione i uszanowane w tym sektorze.

W ramach projektu zidentyfikowano wyższe uczelnie, ośrodki badawcze i firmy budowlane popierające jego cele. Skoncentrowano się na osobach, instytucjach oraz treści badań.

W odniesieniu do osób partnerzy projektu zbadali tendencje związane z karierą zawodową, nierówność płci oraz możliwości rozwoju zawodowego. Zbadali także działania zmierzające do zachęcenia, zatrzymania i promowania kobiet zajmujących się badaniami, uwzględniając cele i parytety zachęcające do zachowania równości płci. W ramach projektu dowiedziono, że rozwój zawodowy w przypadku kobiet jest mniej spektakularny z powodu braku elastyczności pracodawców lub kontraktów, zajmują one niższe stanowiska, a także brak im wzorów do naśladowania, przez co częściej decydują się na wybór środowisk akademickich. Określono także najbardziej istotne tendencje, które kształtują rozwój zawodowy badaczy budowlanych.

Projekt Women-Core ujawnił, że dziedziny rozwijające się o podejściu bardziej multidyscyplinarnym, tj. o większej wrażliwości na kwestie środowiskowe i społeczne, mogą okazać się idealne dla kobiet pragnących podjąć karierę w dziedzinie badań budowlanych. Co więcej, w ramach projektu powstał szereg zaleceń na rzecz poprawy równości płci w tym sektorze. Mogą one okazać się przydatne dla decydentów, zainteresowanych stron w sektorze budowlanym, instytucji badawczych oraz indywidualnych badaczy. W nadchodzących latach uzyskane podczas badania wyniki i zalecenia przyczynią się do włączenia kobiet w tę dziedzinę na terenie Europy, zajmując się kwestią nierówności płci i zapewniając wzrost zatrudnienia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę