Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przewodniki cieplne w elektronice

Przewodniki cieplne były tematem jednego z projektów finansowanych przez UE, w ramach którego z powodzeniem opracowano nowe procesy wytwórcze, mające na celu zastąpienie w komponentach ołowiu, zawartego głównie w lutowiu. Celem inicjatywy było usprawnienie odprowadzania ciepła w urządzeniach elektronicznych. Działania w ramach projektu przyczyniły się do zwiększenia mocy i niezawodności produkcji oraz wydajności aktualnej technologii półprzewodnikowej.
Przewodniki cieplne w elektronice
Celem projektu "Nowe materiały przewodzące ciepło oraz procesy produkcji usprawniające odprowadzanie ciepła i pakowanie komponentów w elektronice" (Przewodniki cieplne) było uzyskanie wyższych temperatur pracy oraz częstotliwości w zminiaturyzowanych komponentach elektronicznych, a także opracowanie nowych półprzewodników na bazie azotku galu (GaN). Partnerzy projektu stosowali innowacyjne materiały stanowiące połączenie miedzi i nanowłókien węglowych oraz nanorurek, które wykazywały znakomite przewodnictwo cieplne. Podejście to umożliwia lepsze odprowadzanie ciepła i może być stosowane w ogromnej liczbie urządzeń przemysłowych.

Konsorcjum zajęło się także opracowaniem procesów wytwórczych w produkcji cienkich folii oraz komponentów trójwymiarowych (3D). Choć poczyniono znaczące postępy, problemy związane z interakcjami chemicznymi pomiędzy miedzią a węglem uniemożliwiły optymalne wykorzystanie właściwości termicznych nanowłókien węglowych.

Prace konsorcjum wesprą działania sektora elektronicznego w UE, a zwłaszcza małych i średnich firm (MŚP), zmierzające do osiągnięcia sukcesu na światowym rynku. Można to osiągnąć dzięki podniesieniu jakości produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, wynikającym ze zwiększenia tempa produkcji zaawansowanych komponentów.

Powodzenie inicjatywy Przewodniki cieplne pomoże Europie konkurować z krajami produkującymi niskonakładowe komponenty. Co więcej, Europa ograniczy swoją zależność od innych rynków, takich jak Stany Zjednoczone czy Japonia, w kwestii dostaw produktów strategicznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę