Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bezpieczniejsza i doskonalsza automatyzacja w budynkach

Nowy zaprojektowany sprzęt wieloprocesorowy umożliwi znaczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa w budynkach takich jak terminale lotnisk i wieżowce biurowe.
Bezpieczniejsza i doskonalsza automatyzacja w budynkach
Automatyzacja w budynkach, oparta o technikę lokalnej sieci operacyjnej (LON), wdrażana jest obecnie w lokalizacjach, takich jak lotniska, szpitale i wieżowce biurowe. Jednak postęp techniczny, a także poważniejsze zastrzeżenia co do bezpieczeństwa, powodują konieczność zastosowania bardziej bezpiecznych i doskonalszych systemów, niż obecnie stosowane.

W finansowanym przez UE projekcie, pod nazwą "Opracowanie interoperacyjnej platformy technicznej do przekazywania danych związanych z bezpieczeństwem oraz ochrony łączności w lokalnych sieciach operacyjnych" (Safetylon), zamierzano udoskonalić istniejącą technikę stosownie do nowych standardów ochrony. Zaprojektowano nowy protokół, kompatybilny z istniejącą infrastrukturą oraz innymi systemami takimi jak standard Lonmark. Zapewniono także jednoczesne działanie, określone mianem bezpiecznej i niechronionej łączności.

W projekcie opracowano system z architekturą podwójnego procesora, gdzie jeden z procesorów obsługuje łączność i aplikacje, a procesor wtórny, lub mikroukład uważany jest za rezerwę stanowiącą ekstra ochronę. Obydwa mikroukłady sprawdzają swoją "bezbłędność" oraz uzyskane rezultaty.

Przeprowadzone przez zespół projektowy badania wykazały, iż do prowadzenia ciągłej samokontroli sprzętu wymagana jest bardzo silna architektura, nie mówiąc o szerokości pasma wymaganego dla takiego systemu. Zespół zaprojektował system spełniający wszystkie wymagania, łącznie z szeregiem niezależnych mechanizmów zabezpieczających, architekturą z podwójnym procesorem, prostym planowaniem bezpieczeństwa, dwoma identycznymi modułami rdzeniowym oraz właściwościami, które nadają się idealnie do wykorzystania przez małe przedsiębiorstwa.

Końcowa konstrukcja posiadała architekturę składającą się z trzech procesorów i była dużo bardziej udoskonalona w porównaniu z początkowymi projektami. Partnerzy projektu planują doprowadzenie konstrukcji do perfekcji oraz wykorzystanie tej techniki w krótkim czasie z nadzieją, że budynki i infrastruktura będą bardziej bezpieczne niż kiedykolwiek dotąd.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę