Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe bloki budowlane dla budownictwa

Stosowanie zbrojonych systemów murów posiada wiele korzyści, ale powinno być w dalszym ciągu ulepszane w ramach budownictwa, gdyż wykazuje utrudnienia konstrukcji oraz problemy z trwałością. Prace nad tymi oraz innymi zagadnieniami zostały już pomyślnie podjęte.
Nowe bloki budowlane dla budownictwa
W ramach projektu, o nazwie "Opracowanie innowacyjnych systemów zbrojonych ścian murowanych" (Diswall) zamierzano opracowywać nowatorskie systemy obciążonych i nieobciążonych, zbrojonych ścian murowanych. W tym, finansowanym przez UE, projekcie dostrzeżono szereg korzyści z budowy pionowych zbrojeń do zaprawy i betonu oraz integrowanie ich ze specjalnymi blokami budowlanymi, składającymi się na nowy system konstrukcji. Zapewniają one nowe charakterystyki jakości ścian murowanych, bardziej ekonomiczną technikę konstrukcji oraz odporną na trzęsienia ziemi konstrukcję, eliminującą pękanie ścian.

Ogólne zadania postawione przed projektem obejmowały opracowanie materiałów do systemów zbrojonych ścian murowanych, rozwinięcie techniki konstrukcji takich zbrojonych ścian murowanych oraz opracowanie procedur oceny jakości w oparciu o metody badań nieniszczących (NDT). Zasadniczym celem było wykorzystanie postępu w tych dziedzinach, by można było osiągnąć efektywną integrację nowych materiałów do systemu produkcji, a także integrację zbrojonych systemów murowanych do budownictwa.

Partnerzy projektu Diswall opracowali pomyślnie nowe typy elementów, zapraw i betonów oraz zbrojeń, a także opracowali listę wymagań obejmującą dalsze ulepszenie materiałów. Nowe zbrojone systemy murowane poddane zostały badaniom nieniszczącym (NDT) i zamodelowano je numerycznie przy zastosowaniu odpowiedniej, zdefiniowanej techniki modelowania i oraz przeprowadzono analizę parametrów. Określono zasady projektowania i wprowadzono je do pakietu oprogramowania i wytycznych sposobu konstrukcji. Umożliwiło to budowę jednego, całego budynku, jak również innych prototypów.

Zespół opracował bazę danych z eksperymentalnymi rezultatami, a także rozpowszechnił szeroko osiągnięte wyniki, które spełniły wszystkie założenia oraz oryginalnie zdefiniowane parametry.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę