Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Perspektywy stabilniejszych dostaw bardziej mięsistych małży

Omułki jadalne są uważane za przysmak w znacznej części Europy, ale ich dostępność podlega wahaniom. Rozwiązaniem może być nowa metoda hodowli małży i zwiększenia zawartości w nich mięsa.
Perspektywy stabilniejszych dostaw bardziej mięsistych małży
Omułki jadalne są oczywiście smacznym składnikiem w kuchni belgijskiej, holenderskiej, francuskiej, włoskiej, portugalskiej i hiszpańskiej. Są również ważne dla ekosystemów i ujść rzek, ponieważ odfiltrowują wiele toksyn. Problemem hodowli omułków jest jednak nieprzewidywalność dostaw larw i niższa jakość mięsa podczas tarła i po nim. Tradycyjnie larwy omułków pozyskiwane są z dzikich kolonii oraz ze skał i innych powierzchni. Wpływ warunków środowiska sprawia, że poziom ich dostaw różni się w poszczególnych latach.

Finansowany przez UE projekt "Rozwój technologii mającej na celu stabilizację dostaw wysokiej jakości larw dla hodowli omułków jadalnych" (Blue Seed) skupił się na metodach ulepszenia hodowli omułków. Partnerzy projektu przestudiowali metody produkcji larw w kontrolowanych warunkach wylęgarni, a także uzyskiwania omułków znanych jako triploidalne, które gwarantują wysoką zawartość mięsa przez cały rok.

Zespół projektu udoskonalił obecne technologie wylęgania i szkółkowania do celów produkcji komercyjnej, usprawniając takie metody, jak hold-and-cold i heat-and-treat. Szczegółowo określił gatunki glonów, które powinny być stosowane w hodowli, optymalną gęstość larw, wymagania żywieniowe, suplementy oraz kształt i rozmiar zbiorników hodowlanych.

Zamiast tradycyjnych omułków diploidalnych, zespołowi projektu Blue Seed udało się wyhodować omułki triploidalne, które okazały się bardziej mięsiste i cieszyły się nie mniejszą popularnością wśród konsumentów. Wyniki projektu pokazały, że larwy hodowlane są szczególnie przydatne w okresach, w których inne źródła zawodzą. Badania przeprowadzone w ramach projektu pozwolą naukowcom na stworzenie stabilnych źródeł małży, dzięki którym popyt rynkowy zaspokajany będzie w zrównoważony sposób.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę