Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

POX-GENE — Wynik w skrócie

Project ID: 18680
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niderlandy

Sposób na zakażenie wirusem HIV

Zespół projektu finansowanego ze środków UE z powodzeniem opracował sposób na podanie szczepionki leczniczej, a jednocześnie ochronę komórek człowieka przed zakażeniem HIV. Być może jest to zapowiedź nowej ery niskonakładowego i skuteczniejszego postępowania z wirusem HIV.
Sposób na zakażenie wirusem HIV
Dla osób zakażonych wirusem HIV jedyną dostępną obecnie i skuteczną terapią jest terapia antyretrowirusowa (HAART). Jednakże terapia HAART nie eliminuje wirusa, a leczenie przez całe życie nie zawsze jest realne ze względu na wysokie koszty z nim związane. Dlatego też zakażenie wirusem HIV, które dotknęło miliony osób na całym świecie, wymaga natychmiastowego opanowania przy użyciu dodatkowych i nowatorskich terapii. Charakter zakażenia, zwłaszcza wirusem HIV-1, niesie ze sobą wiele wyzwań związanych z opracowaniem szczepionki przeciw pokswirusom, która dawałaby nadzieję na wywołanie silnej odpowiedzi immunologicznej.

W ramach projektu pod nazwą "Złożony układ wektorowy pokswirusów/lentiwirusów w leczeniu zakażenia wirusem HIV. Immunizacja i bezpośredni transfer genu do żywego ustroju w limfocytach T" (Pox-gene) wykorzystano istniejącą wiedzę i postępowe rozwiązania w dziedzinie zaawansowanej bioinżynierii, aby stworzyć wektor pokswirusów, umożliwiający dostarczenie genów ze zdolnością zablokowania wirusa HIV. Dzięki temu zespół projektowy zdołał zrealizować swój cel, polegający na wykorzystaniu zmodyfikowanego genetycznie wektora wirusa krowianki (dużego, złożonego wirusa z otoczką) w podwójnej roli — w dostarczeniu szczepionki leczniczej i w bezpośrednim transferze genu do żywego ustroju.

Wektory Pox-gene, opracowane przez partnerów projektu, zawierają wszelkie informacje potrzebne do produkcji wektorów retrowirusowych zdolnych do dostarczenia genu przeciwwirusowego. Dodatkowo stworzono gen przeciwwirusowy, który może skutecznie chronić komórki przed zakażeniem wirusem HIV. Limfocyty Th0, limfocyty T pamięci i aktywowane limfocyty T są w ten sposób chronione przez cząsteczki przenoszące uwalniane w żywym ustroju.

Podjęto działania na rzecz optymalizacji i scharakteryzowania systemów oceny strategii Pox-gene zarówno metodą in vitro, jak i in vivo. Jednak, by doprowadzić te zadania do końca, niezbędne są dalsze badania.

Wyniki projektu mogą wywrzeć znaczący wpływ na postępowanie z zakażeniami wirusem HIV i zmniejszyć koszty poprzez ograniczenie zależności od terapii HAART. Co ważne, opracowane wektory mogą znaleźć zastosowanie na całym świecie, w tym w krajach rozwijających się, które najbardziej potrzebują pomocy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę