Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AIDIT — Wynik w skrócie

Project ID: 18686
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH

Poparcie inicjatywy badań przesiewowych w kierunku raka prostaty

Projekt finansowany przez UE przyczynił się do zwiększenia świadomości na temat badań przesiewowych mężczyzn o predyspozycjach genetycznych do powstania raka prostaty. Inicjatywa pomogła powołać międzynarodową sieć i zwiększyć udział zainteresowanych osób w badaniach.
Poparcie inicjatywy badań przesiewowych w kierunku raka prostaty
Każdego roku diagnozowanych jest blisko 200 tys. przypadków raka prostaty u mężczyzn w UE — a biorąc pod uwagę starzejące się społeczeństwo, liczba ta przypuszczalnie wzrośnie. Istotnym elementem w badaniach nad tą chorobą jest rola, jaką odgrywają dziedziczne czynniki genetyczne. Dla przykładu, wcześniejsze badania wykazały, że geny warunkujące powstanie raka piersi: BRCA1 i BRCA2 mogą znacznie zwiększać ryzyko wystąpienia raka prostaty.

Aby pogłębić badania i podjąć starania związane z podobnymi problemami, zorganizowano w Europie projekt badawczy pod nazwą Impact, mający na celu wytypowanie i zrekrutowanie populacji mężczyzn z mutacjami linii płciowej w genach BRCA1 oraz BRCA2. Ta grupa ma następnie przystąpić do celowanych programów przesiewowych w kierunku raka prostaty, aby wesprzeć przyszłe badania i zarządzanie badaniami klinicznymi nad rakiem prostaty u pacjentów wysokiego ryzyka. Celem inicjatywy było utworzenie sieci obejmującej 23 kraje, z czego 18 w Europie.

Projekt pod nazwą "Rozwijanie międzynarodowej współpracy i infrastruktury na rzecz celowanych badań przesiewowych w kierunku raka prostaty u mężczyzn o predyspozycjach genetycznych" (AIDIT) powstał, aby wspierać i umacniać misję, cele i działania w ramach badań Impact. Aby to osiągnąć, partnerzy projektu podjęli wszechstronne działania zmierzające do pobudzenia współpracy ze stowarzyszonymi krajami kandydującymi oraz nowymi państwami członkowskimi, aby zidentyfikować, umożliwić i zabezpieczyć ich udział w krajowych centrach ekspertów.

Uznano, że tworzenie sieci, łączenie doświadczeń oraz rozpowszechnianie wyników uzyskanych w ramach trwających badań przesiewowych w kierunku raka prostaty są niezbędne do ustanowienia większego konsorcjum i bazy badawczej. Jak przewidywano, udział w posiedzeniach krajowych i międzynarodowych, publikacje i działania promocyjne w ramach projektu skutecznie przyciągnęły uwagę nowych zainteresowanych stron.

Znaczącym osiągnięciem projektu AIDIT było zaprojektowanie, stworzenie i uruchomienie witryny internetowej badań Impact. Witryna ta została przetłumaczona na siedem języków i stanowi ona forum kontaktów oraz zasób informacji udostępniany w ramach współpracy między zespołami projektów AIDIT oraz Impact. Udostępnienie centralnego zasobu informacji zapewniło, że wszystkie ośrodki biorące już udział w badaniach Impact lub rozważające przystąpienie do tego projektu będą miały dostęp do związanych z nim informacji i dokumentów. Inni użytkownicy Internetu również mają nieograniczony dostęp do informacji na temat raka prostaty, genetyki i samych badań Impact.

Głównym osiągnięciem w ramach projektu AIDIT było zorganizowanie konferencji międzynarodowej przy wsparciu komisji nadzorującej badania Impact. W konferencji wzięli udział eksperci ze stowarzyszonych krajów kandydujących oraz nowych państw członkowskich, którzy chcieli dowiedzieć się więcej na temat możliwości współpracy w ramach badań Impact, realizując w ten sposób cele projektu AIDIT.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę