Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HYAPPROVAL — Wynik w skrócie

Project ID: 19813
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Kolejny krok w kierunku pojazdów wodorowych

Aby przyjazne dla środowiska pojazdy mogły być zasilane wodorem, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura i procedury. Zespół projektu podjął pewne działania na rzecz ich znormalizowania na terenie Europy, by pojazdy wodorowe stały się znacznie bardziej opłacalne.
Kolejny krok w kierunku pojazdów wodorowych
W miarę jak rynek motoryzacyjny skłania się ku stosowaniu bardziej przyjaznych dla środowiska paliw, takich jak wodór, potrzeba znormalizowania przepisów dotyczących stacji wodorowych (HRS) staje się coraz pilniejsza. Jednakże kwestie wydawania zezwoleń od dawna opóźniają budowę stacji wodorowych na szeroką skalę i wprowadzenie na rynek pojazdów zasilanych tym paliwem.

Autorzy projektu finansowanego przez UE "Poradnik w sprawie zezwoleń na budowę stacji wodorowych" (Hyapproval) opracowali zbiór informacji przeznaczonych dla władz, przydatnych przy wydawaniu zezwoleń na budowę stacji wodorowych i przezwyciężaniu przeszkód w ich eksploatacji. Oprócz poradnika zespół projektowy stworzył wytyczne dotyczące stacji wodorowych, przyczyniając się do sporządzenia norm międzynarodowych.

Zespół rozpoczął od określenia trzech rodzajów i rozmiarów HRS podlegających certyfikacji w krajach europejskich, z uwzględnieniem wyposażenia i przepisów bezpieczeństwa. Zebrano wszelkie wymagane informacje do opracowania poradnika, zawierającego zalecenia odpowiednich władz w różnych krajach europejskich.

W poradniku przedstawiono kwestie bezpieczeństwa związane z projektem, budową i obsługą HRS, które uzupełniono warsztatami oceny ryzyka oraz symulacjami wypadków w celu opracowania najlepszych praktyk na tym polu.

Zespół Hyapproval sporządził także sprawozdania techniczne dotyczące geometrii zbiornika pojazdu, wymiany danych między pojazdem a stacją HRS, procesu tankowania oraz bezpieczeństwa podczas tankowania. Ponadto przygotowano podręcznik dla kierowców, który cieszył się bardzo dużym międzynarodowym powodzeniem. Do innych działań w ramach projektu należało podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat HRS oraz rozpowszechnianie poradnika.

Poradnik, będący owocem pracy zespołu projektowego, obejmuje dwa działy: "Wytyczne dotyczące konstrukcji, obsługi i konserwacji stacji HRS" oraz "Proces wydawania zezwoleń". Jest to ważny pierwszy krok w kierunku ustanowienia wspólnej polityki europejskiej oraz podstawa dla władz krajowych do przyjęcia podobnych procesów wydawania zezwoleń.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę