Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIOCARD — Wynik w skrócie

Project ID: 19829
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Hiszpania

Przekształcanie karczochów w energię

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy zbadano karczocha w celu określenia jego potencjału w rozwoju technologii biopaliw w krajach śródziemnomorskich. Roślina ta nie wymaga praktycznie podlewania, czerpiąc składniki odżywcze z wody deszczowej.
Przekształcanie karczochów w energię
Biomasą określa się materiał biologiczny, taki jak pozostałości z produkcji leśnej lub śmieci miejskie, które przekształca się w energię i biopaliwo. Technologię tę, często stosowaną w Europie Północnej dzięki odpadom leśnym i doskonałym do tego celu krajowym uprawom, można byłoby z powodzeniem wprowadzić także w Europie Południowej, wykorzystując występujące lokalnie uprawy.

W ramach projektu pod nazwą "Globalny proces zwiększenia zastosowania Cynara cardunculus w produkcji energii" (Biocard) zbadano wykonalność użycia karczocha hiszpańskiego (znanego także jako karczoch ostowy lub kard) w wytwarzaniu energii. W związku z tym, że roślina nie wymaga wiele podlewania, może być z powodzeniem stosowana do produkcji energii.

Celem projektu było podniesienie jakości karczocha hiszpańskiego oraz jego nasion na potrzeby produkcji biomasy i płynnych biopaliw. Skupiono się na gospodarce uprawami, zbiorach i wstępnej obróbce z myślą o zużyciu energii, a także logistyce transportu. Zespół projektowy eksperymentował z uprawami nienawadnianymi, zależnymi wyłącznie od opadów deszczu. Przyjrzano się również możliwościom biospalania, tj. połączeniu karczocha i węgla w elektrowniach, a także wydajności spalania i wykonalności. Ostatnie badania oparto na symulacjach w ramach obliczeniowej dynamiki płynów (CFD), w celu przystosowania istniejących elektrowni do paliw wtórnych. Jednocześnie przeprowadzono szereg testów spalania, które ujawniły, że zastosowanie samego karczocha nie jest zalecane, ponieważ powoduje tworzenie się żużla i zanieczyszczeń.

W ramach projektu wykazano również, że surowy olej karczochowy doskonale nadaje się do produkcji biodiesla do silników wysokoprężnych, w określonych warunkach przy zastosowaniu specjalnego katalizatora, jednak proces ten wymaga dalszych badań. Podsumowując, projekt zaoferował wykonalne alternatywne zastosowania biomasy w basenie Morza Śródziemnego z zastosowaniem karczocha hiszpańskiego. Choć pewne aspekty wciąż wymagają głębszego zbadania, dzięki autorom projektu Biocard perspektywa stała się znacznie bardziej realna. W rezultacie Europa Południowa, podobnie jak Bliski Wschód i Afryka Północna, może wreszcie poznać technologię wykorzystania biomasy, która doskonale pasuje do bezdeszczowego klimatu tych obszarów i generuje czystszą energię.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę