Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HYDROSOL II — Wynik w skrócie

Project ID: 20030
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Grecja

Większa wydajność elektrowni wodorowych

Celem inicjatywy było udoskonalenie elektrowni słonecznych tak, by produkowały wodór, nie emitując przy tym dwutlenku węgla. Możliwe, że jest to ważny krok, który pomoże Europie w osiągnięciu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Większa wydajność elektrowni wodorowych
Czysta energia bardzo szybko stanie się koniecznością, jeżeli chcemy, by nasza planeta uporała się z globalnym ociepleniem i odzyskała równowagę ekologiczną. Naukowcy przeprowadzili eksperymenty na energii wodorowej, uzyskując mieszane rezultaty i otwierając perspektywę dalszych badań w dziedzinie pozyskiwania czystszej energii.

Podstawą finansowanego przez UE projektu "Uzyskiwanie wodoru z energii słonecznej poprzez rozszczepianie wody w zaawansowanych reaktorach monolitycznych na rzecz przyszłych elektrowni słonecznych" (Hydrosol II) była zrealizowana wcześniej inicjatywa UE, której celem było usprawnienie produkcji wodoru z energii słonecznej. Zespół badaczy pracował nad zwiększeniem wydajności procesu produkcji energii bez emisji dwutlenku węgla (CO2) na rzecz wspierania zrównoważonej gospodarki wodorowej.

W ramach projektu opracowano dwustopniowy proces rozlewania wody w określonych reaktorach (monolitycznych typu plaster miodu), aby uzyskać wysokie temperatury wody w wyniku napromieniania słonecznego. Udoskonalono istniejącą technologię poprzez zastosowanie podwójnego reaktora wytwarzającego po 100 kWth energii na sztukę, aby zagwarantować ciągłość produkcji wodoru z energii słonecznej.

W ujęciu technicznym, nowy reaktor słoneczny wyposażono w ogniotrwałe cienkie ścianki ceramiczne oraz elementy zoptymalizowane do absorpcji promieniowania słonecznego w celu uzyskania bardzo wysokich temperatur. Nowy modularny dwukomorowy absorber o strukturze plastra miodu z powodzeniem generował różne poziomy ciepła i temperatur, niezbędne do ukończenie cyklu reakcji chemicznych i uzyskania stałego źródła wodoru.

Zespół projektowy wyizolował także określone materiały do rozszczepiania wody i opracował nowe techniki powlekania, mające służyć przez ponad pięćdziesiąt cykli procesu wytwarzania wodoru. Podjęto szereg testów i ocen, by zapewnić użyteczność opracowanej technologii.

Ostatecznie w ramach projektu Hydrosol II opracowano skuteczne rozwiązania, zapewniające dostęp do energii odnawialnej przy zerowym poziomie emisji oraz zgodne z wymogami protokołów w sprawie oddziaływania na środowisko. Wyzwanie polega teraz na wykorzystaniu tej technologii i wybudowaniu elektrowni produkującej wodór ze źródeł odnawialnych na skalę komercyjną. Kiedy to nastąpi, Europa i cały świat wkroczą na drogę przywracania czystości naszej planety.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę