Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

UNIFLEX-PM — Wynik w skrócie

Project ID: 19794
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Dobre wieści dla sieci elektroenergetycznych

Nowoczesne konwertery napięcia elektrycznego mogą wreszcie zastąpić stare wyposażenie w sieciach elektroenergetycznych. Rozwiązanie to daje możliwość optymalizacji dystrybucji i zużycia energii elektrycznej w Europie.
Dobre wieści dla sieci elektroenergetycznych
Gdyby istniała możliwość bardziej efektywnej dystrybucji i obciążenia krajowych sieci elektroenergetycznych w Europie, dla całego kontynentu oznaczałoby to znaczne oszczędności energii oraz duży wkład w równowagę środowiskową. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Zaawansowane konwertery napięcia umożliwiające uniwersalne i elastyczne gospodarowanie energią elektryczną w przyszłych sieciach elektroenergetycznych" (Uniflex-PM) pracowano nad innowacyjnym sprzętem, mającym usprawnić sieci elektroenergetyczne w Europie.

Badano modułowe architektury konwersji napięcia, które można byłoby zainstalować w całej Europie, by podnieść standard sieci elektroenergetycznych, kontrolować przepływ napięcia i zoptymalizować dystrybucję. Przeanalizowano ogólne struktury sterujące w celu opracowania konwerterów modułowych, które mogłyby skutecznie manipulować energią i gromadzić ją, a także sprawować koordynowaną kontrolę w całej sieci.

Aby zrealizować swoje zamierzenia, zespół projektu Uniflex-PM przedstawił w zarysie przyszłościowe technologie i wymagania eksploatacyjne, omawiając strukturę konwerterów, moduły izolacyjne, sterowanie siecią, interakcje w ramach sieci oraz ich ekonomikę. Zbadano sposoby tworzenia nowych inteligentnych układów transformatorowych, które zastępują klasyczny sprzęt żelazny, by zwiększyć elastyczność i usprawnić gospodarowanie energią.

Zespół projektowy zaprojektował różne prototypy i przeprowadził badania nad konwerterem linii wysokiego napięcia prądu stałego, aby ocenić niezawodność, ekonomikę oraz oddziaływanie nowego systemu. Badacze doszli do wniosku, że zastosowanie architektury Uniflex-PM jest wykonalne i może być z powodzeniem wdrożone. Zaprojektowany przez badaczy konwerter można przystosować do różnego rodzaju przyszłych sieci dystrybucji w sposób realny z ekonomicznego punktu widzenia, umożliwiający realizację celów projektu. Zespół opracował także zaawansowane narzędzia do modelowania niezawodności i dostępności, nadające się do użytku wraz z odpowiednim wyposażeniem sieci.

Uzyskana podczas realizacji projektu dogłębna wiedza na temat elektronicznych układów energetycznych do stosowania w sieciach średniego napięcia będzie pomocna w dalszych badaniach w tej dziedzinie. Zarówno wyniki badań, jak i działające wielokomórkowe, modułowe i skalowalne prototypy konwerterów utorują drogę do postępowych rozwiązań w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i wydajności sieci w całej Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę