Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CACHET — Wynik w skrócie

Project ID: 19972
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Postępy w produkcji wodoru

W ramach inicjatywy finansowanej przez UE zbadano efektywne sposoby na wychwytywanie dwutlenku węgla w procesie produkcji wodoru. Postępy w tej dziedzinie przybliżą Europę o krok do opłacalnej gospodarki wodorowej.
Postępy w produkcji wodoru
Aby stworzyć zrównoważoną gospodarkę wodorową, należy opracować realną technologię wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla (CO2) podczas produkcji wodoru. W projekcie "Wychwytywanie dwutlenku węgla i wytwarzanie wodoru z paliw gazowych" (Cachet) skoncentrowano się na tym, jak zmniejszyć o połowę koszty wychwytywania CO2 i produkcji wodoru z gazu ziemnego. Zbadano cztery rozwiązania: zaawansowane reformowanie strumienia metanu, technologie redoks, membrany metalowe oraz konwersja gazu wodnego usprawniona sorpcją.

Zespół projektowy przetestował każdą koncepcję i ocenił ją pod kątem opłacalności, korzystając ze specjalnie skonstruowanego reaktora do eksperymentów. Skoncentrowano się także na innym niezbędnym procesie związanym ze spalaniem w pętli chemicznej, osiągając sukces dzięki zastosowaniu jednostopniowej dekarbonizacji. W ramach innych testów określono specjalne materiały do zastosowania w procesie i modernizacji istniejącej technologii, takie jak membrany palladowe czy urządzenie do konwersji gazu wodnego usprawnionej sorpcją (SEWGS). Wszystkie cztery rozwiązania poddano testom pod kątem bezpieczeństwa, a także ochrony środowiska i przydatności gospodarczej.

W ramach projektu Cachet wyodrębniono wreszcie kilka obiecujących kombinacji technologicznych spośród 55 poddanych badaniu. Przedstawiono siedem ważnych propozycji i technologii służących modernizacji sektora oraz uzyskaniu efektywniejszych wyników w stosunku do istniejących systemów. Siedem proponowanych rozwiązań objęło modernizację reaktora przy użyciu recyrkulacji azotu, innowacyjne palniki do wymiany ciepła, nowe procesy wychwytywania i przetwarzania CO2 oraz nowe metody reformowania spalania w pętli chemicznej. Ponadto skoncentrowano się na ulepszeniu procesu dekarbonizacji, wytwarzaniu membran, cyklach SEWGS oraz innych kluczowych obszarach doskonalenia produkcji wodoru. Propozycje te z pewnością przyczynią się do rozwoju i usprawnienia gospodarki wodorowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę