Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CEDER — Wynik w skrócie

Project ID: 22615
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Wprowadzenie rybołówstwa w XXI wiek

Projekt z branży rybołówstwa wykorzystuje nowe technologie z korzyścią dla rybaków, konsumentów, a nawet samych ryb. Wyniki projektu dotyczą bardzo tradycyjnej branży, która wykorzystuje nowoczesne technologie w ograniczonym stopniu.
Wprowadzenie rybołówstwa w XXI wiek
Dysponowanie odpowiednimi informacjami w odpowiednim czasie może być kluczem do sukcesu. W branży rybołówstwa zbieranie danych z dziesiątek tysięcy kutrów, które mogą w danym momencie znajdować się na morzu, jest trudnym zadaniem. Jednak dzięki nowym technologiom informacyjno-komunikacyjnym (TIK), to może się zmienić.

Potencjał TIK w tym zakresie badał finansowany ze środków wspólnotowych projekt "Szacowanie w czasie rzeczywistym połowów, nakładów i odrzutów" (Ceder). W pierwszym etapie autorzy projektu stworzyli bazę danych zawierającą informacje na temat takich zmiennych, jak połowy, odrzuty i kwoty połowowe. Automatyczne przesyłanie danych pozwoliło skrócić czas potrzebny na wprowadzanie informacji pochodzących z szeregu różnych źródeł.

Następnie wykorzystano bazę danych do sprawdzenia czterech modeli opracowanych przez multidyscyplinarny zespół Ceder. Dużo wysiłku poświęcono opisaniu zależności między głównymi parametrami, takimi jak odrzuty i przyłowy, dotyczącymi kilku różnych gatunków docelowych.

Aby zoptymalizować transfer krytycznych danych, konieczne było zmapowanie wszystkich przepływów danych, na przykład tych związanych z wymaganym przez prawo raportowaniem. Sporządzono zalecenia dotyczące sposobu wykorzystania infrastruktury TIK w celu ułatwienia przechowywania, wymiany i raportowania danych. Projekt zajmował się także takimi kwestiami, jak standaryzacja, poufność danych i częstotliwość raportowania.

Z uwagi na często wysokie koszty technologii, badacze z zespołu Ceder przeanalizowali koszty związane z wdrożeniem systemu. Tam gdzie to możliwe, zaproponowano tańsze technologie alternatywne. Innym sposobem minimalizacji kosztów było zmniejszenie częstotliwości raportowania, bez szkody dla jakości systemu.

Oczekuje się, że zastosowanie proponowanych przez Ceder technologii powinno doprowadzić do zwiększenia całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) dzięki dostępności bardziej precyzyjnych informacji w czasie rzeczywistym. To dobre wieści zarówno dla rybaków, jak i konsumentów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę