Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUEV — Wynik w skrócie

Project ID: 13571
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Niemcy

Wspólna inicjatywa poświęcona zgłębianiu naszej ewolucji

Odkrycie przeszłości biologicznej życia, zapoczątkowane za sprawą Karola Darwina, zrewolucjonizowało nasze poglądy na temat miejsca ludzkości w przyrodzie. Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące naszego istnienia – oraz tego, skąd się ono wzięło – ma fundamentalne znaczenie dla współczesnego życia.
Wspólna inicjatywa poświęcona zgłębianiu naszej ewolucji
Misje rozpoznawcze poświęcone ewolucji obejmują różne naglące kwestie, od lepszego wyjaśnienia oporności na antybiotyki po pokonanie wyzwań stawianych przez żywność zmodyfikowaną genetycznie. Jedna z ekspozycji została oparta na podejściu interdyscyplinarnym i przedstawiła najnowsze informacje oraz kontrowersje związane z omawianym tematem.

Ekspozycja ta, zrealizowana po raz pierwszy w Dresden Deutsche Hygiene-Museum w Niemczech, miała się przyczynić do lepszego zrozumienia procesów towarzyszących zdarzeniom ewolucyjnym oraz do wskazania, dlaczego jest ono dla nas dzisiaj ważne. The EU-funded project focused on relocation, locale adaptation which included translation of materials, and training of staff.

Przedmiotem tego finansowanego przez UE projektu były przenosiny ekspozycji, adaptacja do warunków lokalnych, obejmująca tłumaczenie materiałów, oraz szkolenie personelu.

Zaadaptowano treść na potrzeby drugiego pokazu oraz sporządzono nowe instalacje wystawowe, odpowiednie do obiektów gospodarza. Ekspozycję na temat ewolucji pomyślnie zaprezentowano w drugiej lokalizacji, a towarzyszył jej szereg programów edukacyjnych i zajęć oferowanych odwiedzającym. W ramach witryny internetowej projektu powiązano witryny dwóch instytucji, aby zapewnić transfer wiedzy wykraczający poza fizyczną ekspozycję.

__Przystosowując informacje do dwóch wspomnianych instytucji oraz ich odbiorców, zespół EUEV zintensyfikował dialog między nauką a społeczeństwem i wyeksponował zagadnienia ważne dla społeczności europejskiej. Wszechstronne omówienie w prasie umożliwiło dalsze rozpropagowanie treści i atrakcyjnych akcentów ekspozycji wśród zróżnicowanych odbiorców.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę