Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ETP-SC — Wynik w skrócie

Project ID: 18316
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Sukces zrównoważonej chemii

W UE powstała platforma na rzecz zrównoważonej chemii. Celem działań podjętych w ramach projektu jest uczynienie wielu gałęzi przemysłu oraz produktów bardziej innowacyjnymi i ekologicznymi niż dotychczas.
Sukces zrównoważonej chemii
Zrównoważona lub zielona chemia to dziedzina obejmująca badania chemiczne związane z projektowaniem produktów i procesów, które minimalizują wykorzystanie i wytwarzanie substancji niebezpiecznych. Obejmuje ona chemię organiczną, nieorganiczną, biochemię, a do pewnego stopnia między innymi bioinżynierię.

W ramach projektu finansowanego ze środków UE pod nazwą "Europejska platforma technologii na rzecz zrównoważonej chemii" (ETP-SC) opracowano plan działania i program wspólnych badań publiczno-prywatnych w tej dziedzinie. Celem programu było zachęcenie Europy do innowacyjności sprzyjającej przemysłowi chemicznemu i społeczeństwu europejskiemu w ujęciu ogólnym.

Projekt zgromadził zainteresowane strony ze środowiska przemysłowego, akademickiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO), a także decydentów, przedstawicieli organów nadzorczych i ekspertów finansowych. Po raz pierwszy wszystkie strony zainteresowane dziedziną zrównoważonej chemii miały okazję nawiązać kontakty poprzez przeznaczoną do tego celu platformę, przy udziale niemal wszystkich państw członkowskich UE.

Unijna grupa koordynująca przebieg projektu, reprezentująca 25 państw w Europie, pomogła w ustanowieniu platformy i promowaniu jej działań. W kilku krajach, równolegle do ETP-SC, powstały nawet platformy krajowe. Te działania umocniono silnymi powiązaniami utrwalającymi dziedzinę chemii zrównoważonej na poziomie krajowym w co najmniej dziewięciu państwach UE.

W ramach projektu z powodzeniem stworzono program badań strategicznych oraz plan wdrażania, mający pomóc przekształcić cele w rzeczywistość, wytyczając ścieżkę ku zrównoważonej chemii przez dwa kolejne dziesięciolecia. W planie działania wyszczególniono priorytety programu badań dotyczące wszystkich tematów związanych z chemią zrównoważoną. Dzięki takiej inicjatywie chemia w UE może nabrać całkiem nowego znaczenia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę