Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FACEIT — Wynik w skrócie

Project ID: 18391
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Szwajcaria

Powstrzymajmy wycieki ropy naftowej

Badania nad kontrolowaniem wycieków ropy przyczyniły się powstania bardziej etycznego i szybszego podejścia do biomonitoringu. Pomyślne wyniki projektu będą pomagać władzom w opanowywaniu tego rodzaju katastrof zanim zdążą wymknąć się spod kontroli.
Powstrzymajmy wycieki ropy naftowej
Wycieki ropy na morzach, jeziorach i w rzekach mogą powodować znaczące szkody i nieodwracalne zniszczenia w ekosystemach i społecznościach. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Szybkie i zaawansowane technologie informatyczne związane z komórkami i ekosystemami" (Faceit) zajęto się zarządzaniem katastrofami w kontekście wycieków ropy.

Uczestnicy projektu badali biomonitoring jako narzędzie do szybkiej integracji informacji, w tym danych o źródle skażenia, miejscu zdarzenia, substancjach chemicznych, rodzaju środowiska oraz ofiarach. Biomonitoring obejmuje wykorzystanie żywych organizmów, które gromadzą substancje chemiczne, dzięki czemu stanowią narzędzia monitoringu oraz przynoszą wiele korzyści.

W projekcie Faceit zajęto się wykorzystaniem organizmów, linii komórkowych, a nawet białek DNA do monitorowania katastrof związanych z przypadkami skażenia ropą naftową oraz zapobiegania ich skutkom. Wcześniej próby biomarkerowe uważano za niepraktyczne lub nieetyczne, czym zajęto się w ramach projektu Faceit. Projekt miał również na celu zastąpienie niektórych testów przeprowadzanych w ramach biomonitoringu organizmami jednokomórkowymi lub liniami komórek, które przynoszą szybsze i bardziej ekonomiczne wyniki. Zalecono zastosowanie nowego podejścia do monitorowania skutków skażenia, poprzez uwzględnienie bioróżnorodności oraz mechanizmów samoregeneracji.

Zespół projektu podjął współpracę z innymi stronami zainteresowanymi zarządzaniem katastrofami oraz przedstawił możliwości realizacji propozycji projektu Faceit, popierając je wnikliwymi badaniami naukowymi, szkoleniami i weryfikacją. Podkreślił znaczenie biologicznych narzędzi do monitorowania skażonych ekosystemów oraz ich wagę w zarządzaniu katastrofami.

W projekcie Faceit pomyślnie opracowano technologię badawczą (oznaczanie bioreporterów) służącą do wykrywania głównych substancji zanieczyszczających zawartych w ropie naftowej. Działanie systemu zostało zweryfikowane w rzeczywistych sytuacjach na otwartym morzu i okazało się, że jest on cennym narzędziem umożliwiającym osiągnięcie zakładanych celów. Stanowiąc część zintegrowanego sposobu postępowania oraz w połączeniu z innymi, odpowiednio dopasowanymi systemami, to podejście ma szanse pomóc społecznościom i rządom w szybkim reagowaniu na wycieki ropy oraz umożliwi usuwanie ich skutków na znacznie wcześniejszym etapie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę