Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CARDIOWORKBENCH — Wynik w skrócie

Project ID: 18671
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Włochy

Zidentyfikowanie miejsc docelowych działania leków przeciw chorobom serca

W ramach projektu finansowanego ze środków UE poczyniono postępy w badaniu złożonych interakcji cząsteczkowych mających miejsce na początku choroby. Badacze zidentyfikowali różne cele molekularne, zwłaszcza te związane z chorobą układu krążenia.
Zidentyfikowanie miejsc docelowych działania leków przeciw chorobom serca
Wszelkie próby opracowania nowego leku wymagają przede wszystkim zidentyfikowania i zweryfikowania miejsc docelowych działania leku w związku z zakładanym zastosowaniem leczniczym. Mimo że ostatnie postępy znacznie przyspieszyły ten proces, celowane badania przesiewowe nadal stanowią ogromne wyzwanie ze względu na choroby wieloczynnikowe. Choroby wieńcowe (CAD), charakteryzujące się złożoną wzajemną zależnością między czynnikami genetycznymi i środowiskowymi, stanowią jedną z głównych grup chorób wieloczynnikowych.

Pierwotnym celem projektu pod nazwą "Projektowanie leków przeciw chorobom układu krążenia: integracja analizy in silico oraz in vitro" (Cardioworkbench) była identyfikacja nowych celów molekularnych związanych z miażdżycą naczyń krwionośnych i powiązanymi chorobami wieńcowymi. Członkowie zespołu postawili sobie za cel ustanowienie systemów selekcji i testowania cząsteczek farmakologicznie czynnych, optymalizując w ten sposób projektowanie leków przeciwko chorobie wieńcowej. Do innych celów projektu należało opracowanie modeli matematycznych służących przewidywaniu skutków działania leków na zachowanie komórek układu krążenia.

Działania skoncentrowano ponownie na pracach podjętych w ramach projektu Cardioworkbench, zmierzających do udostępnienia zintegrowanego bioinformatycznego systemu baz danych. Wykorzystanie narzędzi obliczeniowych doprowadziło do wyodrębnienia nowego celu i poddania jego cząstek chemicznych weryfikacji. Wyniki badań uzyskane po zakończeniu projektu z powodzeniem wyszczególniły inne nowe potencjalne cele. Partnerzy projektu zamierzają skoncentrować się na nich, wykraczając poza zakres bieżącego projektu badawczego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę