Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PLASCIGARDENS — Wynik w skrócie

Project ID: 20577
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Austria
Dziedzina: Środowisko

Szkoły odkrywają zachwycający świat roślin

Dzięki projektowi finansowanego ze środków UE młodzi uczniowie mają obecnie szerszą wiedzę z zakresu królestwa roślin. Działania w ramach projektu umożliwiły współpracę pomiędzy wychowawcami i lokalnymi ogrodami botanicznymi.
Szkoły odkrywają zachwycający świat roślin
Finansowany przez UE projekt "Ogrody botaniczne: edukacja uczniów szkół podstawowych w dziedzinie botaniki w europejskich ogrodach botanicznych" (Plascigardens) przeprowadzono w Austrii, Bułgarii, we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Konsorcjum opracowało materiały dydaktyczne i pomoce naukowe oraz dokonało ich oceny w celu podwyższenia poziomu edukacji w dziedzinie nauki w szkołach podstawowych.

Partnerzy projektu przedstawili nowatorskie podejście do nauczania botaniki, które przygotowało szkoły do wizyt w ogrodach botanicznych, gdzie przeprowadzano eksperymenty i ćwiczenia edukacyjne. Ogrody botaniczne biorące udział w projekcie posiadają okazałe kolekcje roślin, a także wiedzę na temat ich zastosowań.

W ramach tej inicjatywy powstał wielojęzyczny i wielokulturowy instrument do nauki botaniki, przeznaczony do nauczania tego przedmiotu w szkołach podstawowych w całej Europie. Opracowanie to jest dostępne zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Celem projektu było podsycenie zainteresowania młodych ludzi roślinami i zachęcenie ich do podejmowania kariery zawodowej w dziedzinie botaniki.

Projekt Plascigardens podkreślił wartość partnerstwa łączącego szkoły, ogrody botaniczne i władze placówek oświatowych. Dodatkowym wynikiem projektu były najnowsze dane dotyczące stanu nauczania botaniki w Europie oraz pomoc w nawiązaniu międzynarodowego partnerstwa pomiędzy ogrodami botanicznymi i wychowawcami.

Wszelkie materiały edukacyjne przetestowano zanim zostały one przekazane szkołom. Skuteczność projektu Plascigardens została oceniona na podstawie ankiet wypełnionych zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów. Ponadto zorganizowano seminaria dla nauczycieli, podczas których rozpowszechniano materiały tematyczne.

W państwach uczestniczących w projekcie powołano krajowe grupy robocze, mające monitorować przebieg projektu oraz dostarczać informacje o wynikach. Po sukcesie projektu Plascigardens skrystalizowała się potrzeba utworzenia europejskiej sieci poświęconej edukacji w dziedzinie botaniki, co doprowadziło do powstania nowych projektów.

Materiały edukacyjne opracowane przez konsorcjum zapewniły wsparcie dla nauczycieli, a uczniom pomogły rozwinąć umiejętności naukowe, które mogą się im przydać w przyszłości. Ponadto projekt zachęcił zawodowych wychowawców do nawiązania bliższej współpracy z lokalnymi ogrodami botanicznymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wiedza o roślinach, szkoły podstawowe, edukacja w zakresie nauk przyrodniczych, ogrody botaniczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę