Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

POWWOW — Wynik w skrócie

Project ID: 19898
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Dania
Dziedzina: Energia

Badacze energii wiatru i fal połączyli siły

W wirtualnym laboratorium uzyskano wyjątkowo realne wyniki. Rezultatem jest ściślejsza współpraca przy prognozowaniu ruchów mas powietrza, co przyniesie korzyści zarówno w kontekście wykorzystania energii wiatru, jak i fal.
Badacze energii wiatru i fal połączyli siły
Znajomość siły oraz przeważającego kierunku wiatru jest niezbędna do wybrania umiejscowienia turbin wiatrowych na lądzie i na morzu. Umiejscawiając turbiny w parkach wiatrowych należy również brać pod uwagę ślad aerodynamiczny pobliskich turbin. Naukowcy zainteresowani przechwytywaniem energii fal również są zainteresowani dziedziną aerodynamiki, ponieważ fale są generowane przez wiatr oraz grawitację.

Mimo zbieżności większości sprzętu i metod stosowanych w dziedzinach energii wiatru oraz fal, interakcje pomiędzy tymi dwoma środowiskami są zaskakująco niewielkie. Celem projektu "Prognozowanie fal, śladów aerodynamicznych oraz wiatru na morzu" (Powwow) było stworzenie silnych powiązań, a w konsekwencji maksymalne wykorzystanie ograniczonych funduszy na badania oraz rozwój technologii.

Podjęto wiele działań zmierzających do podjęcia współpracy przez wiodących naukowców z tych dziedzin oraz wypełnienia pewnych luk, takich jak niedostatek danych badawczych. Czynnikiem ludzkim zajęto się poprzez stworzenie wirtualnych laboratoriów do modelowania śladu aerodynamicznego oraz opracowywania prognoz krótkoterminowych. Wirtualne laboratorium do modelowania śladu aerodynamicznego okazało się największym sukcesem, ponieważ tego rodzaju modele są ciągle w fazie rozwojowej.

Dzielenie się wiedzą z tych wyspecjalizowanych dziedzin zostało dodatkowo wzmocnione szeregiem specjalistycznych warsztatów. Do omawianych tam tematów należały najlepsze praktyki, ślady aerodynamiczne, rola przepisów oraz kryteriów środowiskowych, a także prognozowanie produkcji energii. W ramach projektu Powwow podjęto znaczące starania zmierzające do rozszerzenia jego zasięgu poza kraje członkowskie UE, poprzez zaproszenie naukowców z krajów przystępujących, a także z tak odległych państw, jak Brazylia.

Jednak prawdopodobnie największym osiągnięciem w projekcie Powwow jest fakt, że jego skutki można obserwować nawet po zakończeniu projektu. Na przykład, kilka grup ekspertów spotyka się nadal regularnie, wyznaczając cele długoterminowe, takie jak opracowanie norm w tych raczkujących dziedzinach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Energia wiatrowa, energia fal, prognozowanie śladu torowego, prognoza krótkoterminowa, wirtualne laboratorium
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę