Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CAESAR — Wynik w skrócie

Project ID: 22674
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Włochy

Troska o zwierzęta i oszczędzanie pieniędzy

Testy na zwierzętach są stopniowo wycofywane w miarę rozwoju nowej technologii testowania. Również koszty testowania znacząco spadną.
Troska o zwierzęta i oszczędzanie pieniędzy
Substancje chemiczne występują niemal we wszystkich produktach wokół nas, jak choćby w detergentach, farbie, kosmetykach upiększających i żywności. W ramach finansowanego przez UE projektu pod nazwą "Wspomagana komputerowo ocena przemysłowych substancji chemicznych na tle przepisów" (Caesar) szukano sposobów przejścia do alternatywnych metod testowania i ograniczenia testów na zwierzętach. Na projekt ten światło rzuca nowe rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej dotyczące substancji chemicznych i ich bezpiecznego użytkowania na mocy rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Zespół projektowy zbadał metody in vitro oraz in silico, aby zastąpić kosztowne i budzące wątpliwości natury etycznej testy na zwierzętach służące prognozowaniu reakcji biologicznych. Stworzono modele do testowania wielu kwestii zdrowotnych, takich jak uczulenie skóry, mutagenność, kancerogenność, toksyczność i biokoncentracja.

W ramach projektu Caesar stworzono także obszerną bazę wysokiej jakości danych eksperymentalnych z tej dziedziny na rzecz usprawniania i propagowania wykorzystania modelowania in silico, praktyki dotychczas niezbyt powszechnie akceptowanej. Jednocześnie zespół projektowy przeprowadził dogłębne analizy i obliczenia z myślą o stworzeniu praktycznych, łatwych w użyciu narzędzi, które udostępniono online.

Nowe metody i technologia okazały się równie dobre, co stosowane obecnie, a często nawet lepsze, choć w kwestii kancerogenności nadal trudno jest wygenerować ostateczne wyniki. Niemniej jednak nowa technologia przyniosła wiele korzyści w ustanowieniu alternatywnych metod testowania, co skłoniło zespół projektowy do propagowania współpracy pośród ekspertów z tej dziedziny.

Wyniki projektu rozpowszechniono za pośrednictwem Internetu, czasopism naukowych, warsztatów i konferencji. Uznano, że projekt Caesar spełnia wymogi rozporządzenia REACH, zniechęcając tym samym do prowadzenia testów na zwierzętach i sprzyjając obniżeniu kosztów prób chemicznych. Projekt przyniesie zatem korzyści nie tylko dla ludzkiego zdrowia, ale także dla środowiska i królestwa zwierząt.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę