Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ENVASSO — Wynik w skrócie

Project ID: 22713
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Monitoring zapewniający skuteczniejszą ochronę gleby

W ramach projektu finansowanego ze środków UE wdrożono systemy umożliwiające skuteczniejsze monitorowanie i ochronę gleby w Europie. Opracowane sieci i metody są zgodne z dyrektywą ramową dotyczącą gleby, w której zajęto się wieloma ważnymi problemami.
Monitoring zapewniający skuteczniejszą ochronę gleby
Celem projektu "Ocena środowiskowa gleby w celach związanych z monitoringiem" (Envasso) było opracowanie systemu monitoringu oraz struktury ochrony gleby w całej UE. W celu uzyskania informacji na temat rozwijających się zagrożeń dla środowiska glebowego dobrano i zastosowano odpowiednie wskaźniki. Znalazły się wśród nich: erozja gleby, skażenie, zasolenie i pustynnienie, z których każdy może doprowadzić do utraty bioróżnorodności.

Partnerzy projektu utworzyli sieć monitoringu pokrywającą różne rodzaje oraz sposoby użytkowania gleby i dołączyli do niej istniejące sieci oraz dodatkowe miejsca. Badacze opracowali również prototypowy system zarządzania danymi i przetestowali alternatywne procedury oceny wskaźników na różnych obszarach. Stworzono podręcznik stanowiący materiał referencyjny na potrzeby monitoringu gleb w przyszłości.

W odniesieniu do wskaźników zasugerowano podejście dwupoziomowe. Pierwszy z tych poziomów obejmował sieć, której podstawę stanowią wskaźniki łatwe do rozpoznania. Podstawą drugiego poziomu mają być miejsca, w których wymagane jest intensywniejsze pobranie próbek w celu opisania procesów glebowych.

Wyniki wskazywały, że wiele z istniejących miejsc, z których pobierane są próbki, wystarcza do celów monitoringu na terenie UE i wymagana jest stosunkowo niewielka liczba nowych miejsc. Większość zagrożeń dla zasobów glebowych była skutecznie monitorowana. Partnerzy projektu zasugerowali jednak, że do oceny zasobów węgla w glebach torfowych oraz erozji wiatrowej i uprawowej niezbędne są nowe techniki.

Gleba jest ważnym zasobem i należy ją chronić. Dzięki projektowi Envasso oraz dyrektywie ramowej, środowisko glebowe w Europie oraz żywe organizmy żyjące w glebach będą teraz lepiej chronione.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę