Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RAINBOW — Wynik w skrócie

Project ID: 18695
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Włochy

Zacieranie podziałów naukowych w kwestii badań chemicznych

Inicjatywa Rainbow przyczyniła się do powstania forum, umożliwiającego dyskusję i komunikację w ramach wielu dyscyplin aktywnie działających w dziedzinie badań chemicznych. Celem było zgromadzenie doświadczeń oraz usprawnienie systemów badawczych, a także zwiększenie przydatności uzyskiwanych wyników.
Zacieranie podziałów naukowych w kwestii badań chemicznych
Wysiłki zmierzające do usprawnienia metodologii badawczych oraz połączenia badań cechujących się rożnymi zaletami i wadami mają szczególne znaczenie w przypadku badań na zwierzętach oraz innych badań koncentrujących się na badaniu związków chemicznych. Najnowsze odkrycia uwydatniły potrzebę zintegrowania i ustandaryzowania działań na tym obszarze w celu unikania powtarzania badań, skutecznego wykorzystania pieniędzy publicznych oraz rozpoznania możliwości współpracy multidyscyplinarnej.

Prace w ramach projektu "Badania na zwierzętach oraz badania in vitro a metody numeryczne: łączenie możliwości w ramach warsztatów" (Rainbow) zmierzały do zbliżenia zróżnicowanych społeczności w celu uzyskania skuteczniejszej oceny ryzyka w odniesieniu do związków chemicznych. Finansowany ze środków UE projekt umożliwił realizację tego celu poprzez zintegrowanie doświadczeń tych społeczności podczas warsztatów.

Głównym celem było przygotowanie forum dyskusji o tym, jak można połączyć badania in vivo, in vitro oraz in silico (metody komputerowe), aby skutecznie i sprawnie badać toksyczne właściwości substancji chemicznych. Podczas warsztatów liczących około 50 uczestników spotkali się naukowcy akademiccy, prawodawcy, naukowcy przemysłowi, przedstawiciele branż chemicznych, eksperci do spraw dobrostanu zwierząt oraz różne organizacje publiczne.

Dyskusje prowadzone podczas warsztatów miały na celu usunięcie barier pomiędzy obszarami naukowymi i społecznymi oraz zbadanie, w jaki sposób prawodawstwo wpływa na integrację metodologii badawczych. W ramach projektu Rainbow opracowano witrynę internetową ze szczegółami projektu, na której przedstawiono jego cele, a na koniec zaprezentowano informacje o jego wynikach. Komunikacja elektroniczna oraz spotkania pomogły również w zapewnieniu synergii oraz wymianie informacji pomiędzy członkami konsorcjum.

Uczestnicy projektu podzielili się wrażeniami z warsztatów na innych spotkaniach i konferencjach, natomiast w ramach propagowania tej działalności rozpowszechniono wyniki projektu, bazę danych oraz przekazano opracowania do publikacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę