Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

APPEAR — Wynik w skrócie

Project ID: 18687
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Belgia

Postępy w propagowaniu informacji na temat działań badawczych

W ramach projektu Specific Support Action opracowano model komunikacji na rzecz zwiększania świadomości społecznej i poprawy wyobrażenia obywateli o badaniach prowadzonych w UE. Działania skierowano na projekty realizowane w ramach programu LifeSciHealth, którego celem jest poprawa jakości życia obywateli UE.
Postępy w propagowaniu informacji na temat działań badawczych
Celem projektu pod nazwą "Poprawa publicznego wizerunku projektów LifeSciHealth oraz ich postrzegania z pomocą ekspertów i usług komunikacyjnych" (Appear) było wypełnienie luki pomiędzy wynikami badań UE a ich ogólnym odbiorem na terenie Europy. Konsorcjum wspierane ze środków UE zgromadziło ekspertów w różnych dziedzinach komunikacji, by zaproponować nowe metody nagłośnienia wyników czterech projektów realizowanych w ramach programu Life Science.

Działania oparto na obszernej, wyczerpującej i dobrze zorganizowanej metodologii przepływu informacji i działaniach komunikacyjnych na szczeblu UE. Wdrożono plany komunikacyjne dopasowane do potrzeb programu, na podstawie których generowano i rozpowszechniano informacje o kwestiach związanych z celami i oddziaływaniem badań. Każdy projekt skorzystał z szeregu towarzyszących usług komunikacyjnych, które polegały na rozpowszechnianiu materiałów audiowizualnych pośród międzynarodowych nadawców wiadomości telewizyjnych w lokalnych językach. Angażując specjalistów na strategicznych etapach gromadzenia informacji, w projekcie Appear skoncentrowano się na usprawnianiu przepływu informacji pochodzących z projektów, a także gwarantowaniu ich naukowej spójności.

Stworzenie modelu szerszego komunikowania działań badawczych umożliwiło sprawne i skuteczne rozpowszechniane wyników projektów bez konieczności zwiększania budżetu czy przydzielania dodatkowych zasobów. Ma to duże znaczenie, ponieważ wyniki zyskują "namacalną" wartość dopiero wtedy, gdy stają się własnością publiczną.

Odpowiednie materiały udostępniono w ramach około 30 publikacji internetowych, a filmy wideo rozpowszechniono w 17 stacjach nadających w 16 językach w 18 krajach europejskich. Na zakończenie rezultaty projektów przedstawiono członkom Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, a także dziennikarzom, aby uzyskać pozytywny odbiór działań badawczych UE wśród obywateli.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę