Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

THERADPOX — Wynik w skrócie

Project ID: 18700
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

Inżynieria wirusowa w walce z rakiem

Europejscy partnerzy połączyli siły, by stworzyć wirusy do selektywnego namierzania i zabijania komórek rakowych.
Inżynieria wirusowa w walce z rakiem
Nowotwory to jedna z głównych przyczyn zgonów na świecie. Trwające badania koncentrują się na innowacyjnych sposobach leczenia, w tym wirusoterapii, która wykorzystuje naturalny cykl życia wirusa do zabijania komórek rakowych.

Wirusy onkolityczne wybiórczo zakażają i niszczą komórki rakowe. Ich tropizm można zmodyfikować poprzez skonstruowanie powierzchni wirusowej do selektywnego wiązania komórek rakowych lub genomu wirusowego wyłącznie w celu replikacji w obrębie guza. Ewentualnie za pomocą wirusów można doprowadzić do ekspresji genów, które zabijają komórki rakowe lub wywołują odpowiedź immunologiczną na guz.

Choć w próbach klinicznych wykazano, że wirusoterapia jest wykonalna, napotkały one na ograniczoną skuteczność leczniczą. Efekt synergistyczny da się zaobserwować, gdy wirusoterapia prowadzona jest w połączeniu z chemioterapią lub radioterapią. Dlatego też w celu wykazania znacznej wyleczalności w związku z terapią z użyciem wirusów onkolitycznych niezbędne są postępy w stosowanej obecnie technologii.

Projekt finansowany ze środków UE pod nazwą "Zoptymalizowane i nowe adenowirusy onkolityczne i pokswirusy w leczeniu raka: wirusoterapia powiązania z chemioterapią molekularną" (Theradpox) skoncentrował się na rozwoju poks- i adenowirusów przeznaczonych do zabijania komórek raka odbytu, trzustki i jajnika.

Konsorcjum Theradpox opracowało pokswirusy i adenowirusy, stawiając sobie za cel uwrażliwienie komórek rakowych na chemioterapię. Bezpieczeństwo i niepatogenność tych wirusów zweryfikowano na wybranych liniach komórek rakowych oraz na zainfekowanych rakiem modelach zwierzęcych. Dodatkowo wirusy onkolityczne wykazały wzmożoną specyficzność wobec komórek rakowych oraz efektywność leczenia, przy zmniejszeniu ogólnoustrojowych skutków ubocznych.

Multidyscyplinarna wiedza członków zespołu badawczego pozwoliła pozyskać informacje, które można przełożyć na bezpieczniejsze i skuteczniejsze metody leczenia raka.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę