Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DRESP2 — Wynik w skrócie

Project ID: 18705
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Włochy

Ruchome elementy DNA i oporność na leki przeciwbakteryjne

Europejscy badacze zajęli się problemem rosnącego zagrożenia zdrowia publicznego, jakie stanowi oporność na leki przeciwbakteryjne. Zbadali, w jaki sposób ruchome elementy genetyczne mogą przenosić nowe geny oporności do patogenów bakteryjnych.
Ruchome elementy DNA i oporność na leki przeciwbakteryjne
Poziome przenoszenie genów to proces, w którym organizm pozyskuje materiał genetyczny z innego organizmu, nie będąc jego potomstwem. Pozyskanie DNA w ramach tego mechanizmu następuje poprzez ruchome elementy DNA i przyczynia się do rozprzestrzeniania mikrobiologicznej oporności na środki farmakologiczne. Jednakże niewiele wiadomo na temat natury tych elementów ani roli, jaką pełnią w epidemiologii oporności bakteryjnej.

Mając to na uwadze, autorzy finansowanego przez UE projektu pod nazwą "Rola ruchomych elementów genetycznych w rozprzestrzenianiu się oporności na leki przeciwbakteryjne" (DRESP2) zbadali epidemiologię molekularną różnych rodzin ruchomych elementów genetycznych. Członkowie konsorcjum skupili się na badaniu plazmidów — kolistych cząsteczek dwuniciowego DNA zwykle występujących w bakteriach — w roli nośników transferu poziomego ruchomych elementów genetycznych.

Analiza strukturalna i funkcjonalna tych elementów DNA przyniosła szeroki wachlarz danych genomowych i dostarczyła wskazówek w sprawie ich funkcji cząsteczkowej. Partnerzy projektu objaśnili także mechanizmy przenoszenia tych elementów oraz sposoby ich kontrolowania. Wszystkie te informacje udostępniono społeczności badawczej poprzez publikacje.

Wyniki badań przyczyniły się do poszerzenia bieżącej wiedzy z dziedziny ruchomych elementów genetycznych i ich roli w oporności przeciwbakteryjnej. Dodatkowo przyczyniły się one do powstania cennych narzędzi do diagnozowania i monitorowania stanu zdrowia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę