Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MEDRESIN — Wynik w skrócie

Project ID: 18835
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Austria

Stymulacja badań medycznych na Bałkanach

W ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE wspierano badania medyczne na Bałkanach, chcąc pomóc tamtejszym naukowcom uczestniczyć w programach europejskich.
Stymulacja badań medycznych na Bałkanach
Projekt pod nazwą "Inicjatywa na rzecz badań medycznych na Południowym-Wschodzie" (Medresin) poparł współpracę w zakresie badań naukowych i technologicznych pomiędzy UE a Europą Południowo-Wschodnią, zwłaszcza Bałkanami Zachodnimi. Dzięki niemu uniwersytety i wydziały medyczne mogły wziąć udział w siódmym programie ramowym (7PR) Komisji Europejskiej.

Partnerzy projektu zorganizowali trzy spotkania, których celem było zwiększenie świadomości i poinformowanie uczestników o możliwościach finansowania w ramach 7PR. Eksperci wyjaśnili, jakie informacje i umiejętności są wymagane, by móc konkurować o realizację europejskich projektów badawczych.

Przeprowadzono seminaria, podczas których wyjaśniono zasady uczestnictwa w programie oraz sposób korzystania z elektronicznego systemu składania wniosków. Partnerzy projektu udzielali także porad w sprawie planowania i sporządzania wniosków projektowych na podstawie pomysłów badaczy z dziedziny nauk biomedycznych. Każdy badacz z dziedziny nauk biomedycznych odpowiadającej założeniom 7PR mógł wziąć udział w spotkaniach projektowych i innych działaniach.

Wskutek powodzenia projektu Medresin społeczności badaczy z zakresu nauk biomedycznych na Bałkanach Zachodnich stały się bardziej widoczne, a także zostały włączone do europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę