Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EFBIC YELLOW — Wynik w skrócie

Project ID: 18862
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Dania

Współpraca unijnych firm biotechnologicznych z rynkiem chińskim

Dzięki inicjatywie finansowanej ze środków UE działalność europejskich firm biotechnologicznych w Chinach kwitnie. Za sprawą działań realizowanych w ramach projektu agencje europejskie i małe firmy podjęły współpracę z rozwijającym się sektorem farmaceutycznym w Chinach.
Współpraca unijnych firm biotechnologicznych z rynkiem chińskim
Celem projektu "Europejskie partnerstwo biotechnologicznych MŚP/regionów, promocja i tworzenie sieci kontaktów w Chinach" (EFBIC Yellow) było ułatwienie współpracy między UE a Chinami w dziedzinie biotechnologii. Małe i średnie (MŚP) europejskie firmy biotechnologiczne i agencje regionalne nawiązały partnerstwa z rozwijającymi się chińskimi korporacjami farmaceutycznymi. Innowacje z europejskiego sektora biotechnologicznego rozpowszechniono pośród firm odgrywających kluczową rolę na chińskim rynku biotechnologicznym.

Partnerzy projektu zorganizowali dwa wydarzenia partnerskie w Chinach i dwa seminaria informacyjne w Europie. Ponadto konsorcjum opracowało internetowe narzędzia upowszechniania i przeprowadziło szereg spotkań. Po każdym z wydarzeń przeprowadzono sondaż w postaci ankiety. W ten sposób przekonano się, że uczestnicy byli bardzo zadowoleni z treści zaprezentowanych informacji, jakości tworzenia sieci kontaktów oraz ich znaczenia dla biznesu.

Wyniki projektu EFBIC Yellow posłużyły do rozszerzenia inicjatywy poprzez opracowanie podobnego samopodtrzymującego się programu. W miarę jak korzyści z realizacji projektu stają się bardziej namacalne, sponsorowanie może odegrać bardziej kluczową rolę. Jednym z zaleceń, jakie wyłoniły się podczas realizacji projektu była potrzeba stworzenia wytycznych dotyczących różnic kulturowych.

Inicjatywa EFBIC Yellow przyniesie korzyści zarówno Chinom, jak i UE, pozwalając im połączyć doświadczenia i zająć bardziej konkurencyjną pozycję na rozwijających się rynku biotechnologicznym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę