Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIOREGIONS — Wynik w skrócie

Project ID: 18956
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH

Rozwijająca się europejska sieć biotechnologii

Grupy biotechnologów z całej Europy utworzyły sieć, która skupia się na istotnych dla tej dziedziny kwestiach. Wyniki projektu przyczynią się do utworzenia konkurencyjnego sektora biotechnologicznego w UE.
Rozwijająca się europejska sieć biotechnologii
W ramach ogólnoeuropejskiego projektu pod nazwą "Tworzenie sieci klastrów biotechnologicznych na terenie Europy" (Bioregions) powołano Radę Bioregionów Europejskich (CEBR), wywodzącą się z wiodących klastrów badawczych. Celem CEBR było zbudowanie konkurencyjnego sektora europejskiej współpracy w dziedzinie biotechnologii, który mógłby rywalizować o pozycję na rynku globalnym. Udało się to osiągnąć poprzez tworzenie sieci, współpracę, zalecenia dotyczące polityki, a także udostępnianie najlepszych praktyk.

CEBR z czasem stała się wybitną platformą rozwoju, inicjowania projektów i rozpowszechniania wyników, promując w ten sposób biotechnologię w Europie. W ramach odnoszącej sukcesy sieci klastrów udało się stworzyć powiązania w całej Europie, a następnie dotrzeć do Stanów Zjednoczonych, by zbudować partnerstwo na poziomie globalnym na rzecz prowadzenia nowatorskich badań naukowych w dziedzinie biotechnologii.

Działania prowadzone przez CEBR wspierali czynni członkowie sieci, mający wspólną wizję stworzenia jednego europejskiego sektora biotechnologicznego. Radę powołano w celu promowania działań realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) biotechnologiczne na terenie UE. Praca CEBR obejmowała stworzenie platformy do realizacji projektów biotechnologicznych finansowanych ze środków UE przy wsparciu jej członków.

Specjalnie powołany organ, taki jak CEBR, pomoże sektorowi biotechnologicznemu rozwijać się poprzez zachęcanie do tworzenia MŚP oraz nawiązywanie partnerstw na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę