Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MOLCONNECT — Wynik w skrócie

Project ID: 19122
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Łączenie genomiki i różnorodności biologicznej

Międzynarodowa platforma Molconnect stworzyła międzynarodową sieć na rzecz stosowania technologii z zakresu genomiki w badaniach na rzecz bioróżnorodności. Inicjatywa uzyskała finansowanie jako część unijnego programu Lifescihealth.
Łączenie genomiki i różnorodności biologicznej
Bioróżnorodność wykorzystywana jest przez naukowców do uzyskiwania stopnia zróżnicowania form życia w określonym ekosystemie. Platforma wymiany informacji badawczych stworzona w ramach projektu "Połączenie genomiki i badań na rzecz bioróżnorodności: wdrożenie platformy międzynarodowej" (Molconnect) zgromadziła badaczy z Europy i Ameryki Łacińskiej.

Za sprawą platformy europejscy specjaliści w dziedzinie genomiki mieli okazję podjąć bliską współpracę z ekspertami z miejsc słynących z bioróżnorodności, takich jak Brazylia, Kolumbia i Kostaryka w celu opracowania nowej dziedziny badań. Dzięki współpracy naukowcy mogli lepiej poznać zasoby genetyczne niektórych spośród najbardziej zróżnicowanych ekosystemów na świecie.

Stworzono łatwą w obsłudze bazę danych, dzięki której badacze z różnych kontynentów zajmujący się różnymi dyscyplinami mogli pozostawać w kontakcie. W celu zapewnienia optymalnego rozpowszechniania informacji skonstruowano łatwy w aktualizacji i rozbudowie system dostępny w trzech wersjach językowych: angielskiej, hiszpańskiej i portugalskiej.

Udało się uniknąć powielania badań, sieci czy innych inicjatyw, dzięki możliwości kontrolowania dostępnych danych, które później posłużyły za podstawę do zbudowania platformy informacyjnej. Zakres informacji był bardzo szeroki, a konsorcjum zebrało dane kontaktowe od ponad 500 osób i instytucji, które zostały poinformowane o działaniach w ramach projektu.

Platforma Molconnect pomogła stworzyć nowe koncepcje i inicjatywy w oparciu o wspólną płaszczyznę pomiędzy genomiką a badaniami na rzecz bioróżnorodności. Rozpowszechnianie informacji za pomocą nowej bazy danych przyczyniło się do zwiększenia świadomości na temat nowej dziedziny badań naukowych. Ponadto inicjatywa usprawniła wymianę informacji i interakcje między badaczami europejskimi i latynoamerykańskimi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę