Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przemysł po erze komunizmu

W ramach inicjatywy UE przyjrzano się temu, jak restrukturyzacja przemysłowa po upadku żelaznej kurtyny wpłynęła na gospodarkę i społeczeństwo w Rosji i na Ukrainie.
Przemysł po erze komunizmu
Zaledwie dwie dekady temu, po dziesięcioleciach rządów komunistycznych, Rosja i Ukraina doświadczyły stosunkowo nagłego przejścia na gospodarkę rynkową. Ekonomiści i badacze chcieli dokładnie określić, jakie postępy nastąpiły w przemyśle i jak przystosował się do nowej sytuacji od czasu tak radykalnej zmiany kierunku.

Projekt finansowany ze środków UE pod nazwą "Konsekwencje gospodarcze i społeczne restrukturyzacji przemysłowej w Rosji i na Ukrainie" (Escirru) zajął się zbadaniem, w jaki sposób zmiany w przemyśle wpłynęły na społeczeństwo i gospodarkę. W ramach projektu przeanalizowano, w jaki sposób przejście do społeczeństwa obywatelskiego i modelu bardziej kapitalistycznego wpłynęło na produkcję i wydajność przemysłową. Co ważniejsze, bliżej przyjrzano się oddziaływaniu socjoekonomicznemu na gospodarstwa domowe i mieszkańców.

W ramach Escirru, do którego przystąpiło ośmiu partnerów z siedmiu krajów, wnioski wyciągnięto na podstawie danych zgromadzonych na temat gospodarstw domowych i obywateli. Następnie dogłębnie zbadano i udokumentowano wpływ inicjatyw badawczych i rozwojowych na gospodarki obu krajów.

Bardziej szczegółowo, w ramach projektu przeanalizowano, jak realokacja pracowników po komunistycznej erze wpłynęła na produktywność, a także jak nowo prowadzona technologia wpłynęła na siłę roboczą. Przestudiowano również zagadnienia dotyczące płci, a także wpływu restrukturyzacji na siłę roboczą i stosunek pracy. Zgłębiono takie kwestie, jak przeniesienie pracownika czy nieoficjalne zatrudnienie oraz odszkodowanie z tytułu redukcji zatrudnienia i restrukturyzacji.

Skupiono się również na ubóstwie na Ukrainie oraz warunkujących je czynnikach, włączając strategie radzenia sobie u różnych grup populacji. Partnerzy projektu zagłębili się w systemy społeczne obu krajów oraz ich stosunek do rynku pracy, opracowując zalecenia w zakresie polityki w odniesieniu do ubezpieczenia społecznego i jego wpływu na wydajność rynku pracy.

Pomimo szeregu wyzwań w związku z gromadzeniem danych, w Internecie z powodzeniem opublikowano 28 dokumentów roboczych. Na stronie internetowej projektu mają pojawić się kolejne badania i przedstawić zainteresowanym stronom postępy przemysłu w obu krajach. Następstwa projektu w odniesieniu do kształtowania polityki dla wszystkich gospodarek postkomunistycznych mogą okazać się cenne dla wielu rządów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę