Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PARCEL — Wynik w skrócie

Project ID: 13635
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Austria

Potencjał e-learningu zwiększa się wraz z doświadczeniem

Metody dobrej praktyki angażują użytkowników w komunikację naukowo-techniczną, otwierając możliwości dla szerokiego spektrum grup docelowych w przyszłości.
Potencjał e-learningu zwiększa się wraz z doświadczeniem
Działania komunikacyjne w zakresie nauki i techniki mogą jednak nie spełniać oczekiwań i potrzeb obywateli. Sieci doskonałości (NoE) w zakresie e-learningu wykraczają poza sferę komunikacji jednostronnej, oferując rozwiązania dla wielkoskalowych projektów badawczych w zakresie komunikacji naukowej, by dotrzeć do rozmaitych grup docelowych.

W ramach projektu finansowanego ze środków UE pod nazwą "Komunikacja partycypacyjna w zakresie e-learningu" (Parcel) przetestowano nowe sposoby na objęcie szerszego grona użytkowników. Zakres projektu przewidywał, że Parcel posłuży za projekt pilotażowy uzupełniający Kaleidoscope i Prolearn, dwie sieci doskonałości (NoE) w zakresie nauki wspomaganej technologią, finansowane ze środków Komisji Europejskiej.

Opracowano lekcje mające wpłynąć na poprawę przyszłych przedsięwzięć lokalnych i regionalnych w ramach projektów wielkoskalowych. Dodatkowe postępy w zakresie nauki wspomaganej technologią uzyskano dzięki pozytywnej reakcji grup docelowych.

Projekt Parcel skierowano konkretnie do małych i średnich organizacji pozarządowych (NGO) z Austrii i Czech, składających się z dostawców rozwiązań w zakresie nauki wspomaganej technologią oraz użytkowników, obejmujących szeroki zakres demograficzny. Dla przykładu, oprogramowanie zostało wypróbowane zarówno przez osoby młode, jak i starsze, niepełnosprawne umysłowo i fizycznie, a także osoby o różnym wykształceniu czy statusie ekonomicznym. Sukcesy w tej dziedzinie przyczynią się do zmniejszenia luki w przepaści cyfrowej w odniesieniu do nauki wspomaganej technologią.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę