Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AMEDEUS — Wynik w skrócie

Project ID: 18328
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Nowatorskie podejście do filtrowania odpadów

W miarę wzrostu populacji europejskiej rośnie zaniepokojenie władz miejskich ilością odpadów generowanych przez człowieka. W związku z tym samorządy lokalne i rządy państwowe badają rozwiązania na rzecz przetwarzania ścieków i tworzenia bardziej ekologicznych społeczności.
Nowatorskie podejście do filtrowania odpadów
Rozwój nowych, małych i średnich oczyszczalni ścieków, które są znacznie bardziej wydajne i efektywne ekonomicznie, mógłby doprowadzić do powstania czystszych i bardziej przyjaznych dla środowiska społeczności.

W ramach projektu finansowanego ze środków UE "Przyspieszenie rozwoju membran do oczyszczania ścieków miejskich" (Amadeus) zajęto się udoskonaleniem europejskich technologii filtracji przy użyciu bioreaktora membranowego (MBR) oraz zwiększaniem ich opłacalności. Celem projektu było stworzenie zaawansowanych technologicznie małych oczyszczalni ścieków, które obsługują populację liczącą do 2 tys. osób, oraz średnich, dla populacji liczących do 100 tys. osób.

Zespół projektowy zbadał, jak sprostać różnym wyzwaniom, takim jak blokowanie membrany. W tym celu zidentyfikowano dodatki chemiczne (syntetyczne polimery kationowe i biopolimery) i opracowano czujniki internetowe do wykrywania zanieczyszczeń i osadów kanalizacyjnych.

Zespół zajął się także poprawą czyszczenia membran, proponując alternatywy dla chloru. Za najlepszą alternatywę uznano nadtlenek wodoru i sporządzono listę zaleceń w sprawie sposobu zastosowania go w procesie oczyszczania.

Dodatkowo w ramach projektu Amadeus przeprowadzono testy laboratoryjne dotyczące odpowiednich procesów biologicznych, takich jak oddziaływanie sedymentacji, a także bardziej efektywne kosztowo umiejscawianie zanurzonego sprzętu. Następnie opracowano operacyjny system zaawansowanego sterowania (ACS) filtracją oraz zoptymalizowane systemy integracji/sterowania MBR do podnoszenia standardu oczyszczalni.

Podczas trwania projektu zespół Amadeus dokonał pomyślnej standaryzacji technologii MBR i zaoferował trzy różne podejścia do projektu systemu, ostatecznie poprzestając na najbardziej odpowiednim pod względem przyszłego rozwoju. Partnerzy z powodzeniem opracowali nowatorskie systemy filtracji MBR, w których w roli filtra wykorzystano materiały włókiennicze nietkane, co zmniejszyło koszty oczyszczania ścieków z 14 EUR/m2, przy zastosowaniu systemów konwencjonalnych, do 5 EUR/m2.

Dzięki temu powstał szereg wydajnych oczyszczalni korzystających z technologii MBR oraz zespołów filtrujących doskonale nadających się dla małych społeczności, w oparciu o solidne badania i obiecujące wyniki w zakresie produkcji także większych modeli. Tak opłacalna technologia przyniesie korzyści nie tylko w Europie, dla również na całym świecie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę