Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przeniesienie inspekcji i testów rurociągu na nowe głębokości

W ostatnich latach zaobserwować można było stabilny wzrost działań w zakresie wiercenia i wydobycia ropy w obrębie przybrzeżnomorskich pól głębinowych. To wymaga postępów w zakresie inspekcji i testowania komponentów pod kątem szeregu nowych i wymagających parametrów.
Przeniesienie inspekcji i testów rurociągu na nowe głębokości
Pomimo że rurociągi wykorzystywane w rozmaitych podwodnych konstrukcjach wiertniczych produkowane są w wysokim standardzie, mogą nie spełniać wymagań w zakresie bezawaryjnego cyklu życiowego. Badania dowodzą, że defekty spawalnicze już na początku cyklu życia produktu mogą nie zostać wykryte na etapie produkcyjnych badań nieniszczących (NDT) i inspekcji. Aby dodatkowo skomplikować sprawy, konwencjonalnych technik NDT nie da się zastosować po zainstalowaniu komponentów w środowisku morskim. Wzbudza to pewne obawy dotyczące testów NDT i inspekcji podczas eksploatacji podmorskich kolumn rynnowych, stalowych łańcuchowych kolumn rynnowych (SCR) oraz podmorskich linii przepływu. Niewykrywalne zmęczenie materiału, korozja i pęknięcia mogą prowadzić do przedwczesnej awarii i spowodować poważne zanieczyszczenia środowiska.

Celem projektu pod nazwą "Rozwój systemu inspekcji ultradźwiękowej dalekiego zasięgu falami prowadzonymi do badania przybrzeżnomorskich kolumn rynnowych, stalowych łańcuchowych kolumn rynnowych (SCR) oraz linii przepływu" (Risertest) była realizacja wielkoskalowego rozwiązania monitorującego wykrywającego zależną od czasu degradację podmorskich rurociągów i kolumn rynnowych. W ramach projektu finansowanego ze środków UE zaproponowano, że przy zastosowaniu nowych rozwiązań w zakresie badań ultradźwiękowych falami prowadzonymi można byłoby przezwyciężyć ograniczenia istniejącej technologii i znacznie zwiększyć jej stosowalność i wydajność.

Oceniono wymagania systemowe, a testy wykazały, że istnieje możliwość transmitowania ultradźwiękowych fal prowadzonych w stali przy ciśnieniach zewnętrznych do 150 barów. Stanowi to odpowiednik głębokości 1 500 m. Wykazano, że skonstruowane prototypy przetworników doskonale sprawdzają się przy wszystkich ciśnieniach, a podczas dodatkowych testów sprawdziły się nawet po testach ciśnienia na poziomie 200 barów. Ciśnienie to odpowiada głębokości 2 000 m, jaką przyjęto za docelową głębokość operacyjną w ramach projektu.

Partnerzy projektu Risertest przeprowadzili serię eksperymentów zarówno na nieizolowanych, jak i izolowanych rurach, by określić wydajność fal prowadzonych w wykrywaniu wad w postaci ubytku metalu, takich jak korozja. Badania wykazały, że podejście to jest wykonalne w przypadku rur izolowanych o maksymalnej długości inspekcyjnej od 12 do 15 m.

W ramach Risertest przetestowano również wydajność badania ultradźwiękowego dalekiego zasięgu falami prowadzonymi (LRUT) w zakresie wykrywania pęknięć wynikających ze zmęczenia materiału, korzystając z trwale przymocowanego czujnika zdolnego wytrzymać naprężenia spowodowane rezonansem urządzeń wiertniczych. Trwale przymocowany przetwornik ma możliwość monitorowania rurociągów i kolumn rynnowych przez dłuższy czas pod kątem zależnej od czasu degradacji, tak jak w przypadku pęknięć wynikających ze zmęczenia materiału. Próby terenowe zademonstrowały stosowalności systemu, a wyniki okazały się niemal jednakowe jak podczas testów na powietrzu.

W związku z tym, że spółki naftowe coraz częściej zlecają wykonanie wszelkich inspekcji i usług konserwacyjnych specjalistycznym podwykonawcom, postępy w tej dziedzinie zapowiadają szansę dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na realizację prac w zakresie inspekcji i konserwacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę