Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CLC GAS POWER — Wynik w skrócie

Project ID: 19800
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Szwecja

Konwersja i wychwytywanie gazu na rzecz energii

Spalanie w pętli chemicznej to nowy proces spalania pośredniego umożliwiający transfer tlenu ze spalanego powietrza do paliwa. Postępy w zakresie tej technologii mogą odegrać istotną rolę w obniżaniu emisji CO2 i zwalczaniu globalnego ocieplenia.
Konwersja i wychwytywanie gazu na rzecz energii
W ramach zrealizowanego wcześniej projektu "Projekt wychwytywania CO2" (CCP) zaprezentowano, że technologia spalania w pętli chemicznej (CLC) oferuje 100-procentowy, wysoce skoncentrowany wychwyt CO2, żadnych emisji NOx ani potrzeby procesu oddzielania gazu. Ponadto wykorzystanie dobrze znanej technologii kotła oznacza możliwość bardzo precyzyjnej oceny kosztów. W porównaniu do wyników uzyskanych przy zastosowaniu dzisiejszej technologii, szacuje się, że dzięki CLC obniżenie kosztów wychwytywania CO2 wynosi pomiędzy 40% a 50%.

Celem projektu "Spalanie w pętli chemicznej mocy gazowej z przygotowanego CO2" (Moc gazowa CLC) było rozwinięcie technologii CLC do nowego poziomu poprzez skupienie się na kwestiach niezbędnych do podniesienia jej standardu. Celem finansowanego ze środków UE projektu było stworzenie i zatwierdzenie rozwiązań tych kwestii, a tym samym osiągnięcie postępów w zakresie przeprowadzonych już prac w ramach CCP i umożliwienie przyszłej fazy demonstracyjnej.

Partnerzy projektu przetestowali nośniki tlenu, między innymi pod względem właściwości fizycznych, składu chemicznego oraz konwersji gazu w warunkach redukcyjnych i utleniania. Zbadano parametry mające znaczenie dla CLC w materiałach nośnikowych tlenu, a cząsteczki przenoszące tlen o pożądanych właściwościach przygotowano przy użyciu surowców komercyjnych.

Testom poddano cztery nośniki tlenu i uzyskano konwersję węgla do 97%. Specjalny zintegrowany pilot zaprojektowany i skonstruowany do badania procesu ścierania nośników tlenu wykazał, że ścieranie cząstek występowało w stopniu ograniczonym.

Na potrzeby CLC zaprojektowano i zbudowano system reaktora z podwójnym cyrkulującym złożem fluidalnym (DCFB) wykorzystujący gaz ziemny o mocy paliwowej rzędu 120 kW, a także opracowano model matematyczny opisujący zachowanie instalacji pilotażowej. Model globalny obejmuje modele podrzędne, z których jeden uwzględnia wszystkie procesy mające wpływ na reakcję paliwa gazowego i nośnika tlenu.

Projekt skutecznie zajął się zasadniczymi kwestiami na rzecz przyszłej demonstracji procesu CLC, łącznie z podniesieniem standardu technologii na potrzeby przemysłowego zespołu demonstracyjnego. Przeprowadzono także ocenę środowiskową, by zagwarantować, że proces spełnia przyszłe standardy bezpieczeństwa na stanowisku roboczym, a także normy środowiskowe.

Działania i wyniki testów są pozytywne w odniesieniu do produkcji nośników tlenu, które wykazują właściwości uznawane za istotne dla CLC i mogą być wytwarzane przy użyciu komercyjnych materiałów i metod produkcji. Największym sukcesem projektu było skonstruowanie największego na świecie reaktora CLC, który z powodzeniem obsługiwano dzięki opracowanym nośnikom tlenu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę