Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MORE MICROGRIDS — Wynik w skrócie

Project ID: 19864
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Grecja

Mikrosieci na rzecz poprawy dostaw energii

Mikrosieci to nowoczesne systemy dystrybucji, które mogą zmniejszyć emisje, poprawić jakość mocy i obniżyć koszty dostaw energii cieplnej i elektrycznej. W ramach projektu finansowanego ze środków UE zaoferowano realne rozwiązania w ramach mikrosieci, by pomóc nam spełnić wymagania energetyczne.
Mikrosieci na rzecz poprawy dostaw energii
Celem projektu "Zaawansowane architektury i koncepcje sterowania na rzecz zwiększenia powszechności mikrosieci" (More microgrids) było wykorzystanie wcześniejszych badań skupiających się na działaniu pojedynczej mikrosieci, które potwierdziło wykonalność działania na podstawie eksperymentów laboratoryjnych. Projekt More microgrids miał na celu zwiększenie stopnia penetracji mikrogeneracji w sieciach elektrycznych poprzez wykorzystanie i rozbudowanie koncepcji mikrosieci.

Udało się bardzo wiele osiągnąć dzięki dogłębnym badaniom nowych sterowników mikroźródła, przechowywania i obciążenia umożliwiających efektywną eksploatację mikrosieci. Opracowano alternatywne strategie kontroli i projekty sieci, a także poczyniono postępy w zakresie technicznej i komercyjnej integracji multi-mikrosieci. Ustanowiono standardy w zakresie protokołów technicznych i handlowych oraz sprzętu, a partnerzy przeprowadzili próby terenowe alternatywnych strategii kontroli i zarządzania.

Sukces projektu More microgrids ma szansę wywrzeć wielki wpływ na eksploatację systemów elektroenergetycznych, a także na rozwój infrastruktur sieci elektrycznych. Zrealizowane działania naukowe i techniczne mogą stać się czynnikiem napędowym rozwoju nowych prototypów sprzętu, modeli, algorytmów i procesów.

Wszystkie istotne informacje udostępniono partnerom projektu i czynnie rozpowszechniano w ramach warsztatów, sympozjów i konferencji dotyczących energii, a także podczas innych wydarzeń.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę