Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HY2SEPS — Wynik w skrócie

Project ID: 19887
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Grecja

Separacja i przechowywanie gazu na rzecz zmniejszenia globalnego ocieplenia

Absorpcja zmiennociśnieniowa używana jest do separacji gatunków gazu w mieszance na podstawie cech cząsteczkowych i zdolności absorpcyjnych każdego z nich. Adsorpcja ma miejsce wtedy, gdy atomy, jony, biomolekuły lub cząsteczki gazu, cieczy bądź rozpuszczonych ciał stałych przylegają do powierzchni.
Separacja i przechowywanie gazu na rzecz zmniejszenia globalnego ocieplenia
Celem projektu "Wodór hybrydowy – systemy separacji dwutlenku węgla" (HY2SEPS) było znalezienie sposobu na ulepszenie odzyskiwania wodoru (H2) i dostarczanie pozbawionego H2 strumienia dwutlenku węgla (CO2) gotowego do wychwytu i sekwestracji. Sekwestracja węgla pozwala na długoterminowe przechowywanie CO2 w celu zmniejszenia nagromadzenia gazów cieplarnianych uwalnianych w procesie spalania paliw kopalnych. Proces ten wskazano jako sposób zapobiegania lub spowalniania globalnego ocieplenia.

W ramach finansowanego przez UE projektu zrealizowano cele poprzez opracowanie systemu hybrydowego z membraną absorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) do procesu separacji H2/CO2. Skonstruowano model systemu hybrydowego oraz opracowano odpowiednie strategie i narzędzia obliczeniowe do jego zaprojektowania i optymalizacji.

Testy eksperymentalne HY2SEPS pokazały, że odzyskiwanie H2 przy użyciu autonomicznego systemu PSA udoskonalono z 65% do około 75%. Testy wykorzystujące dostępne komercyjnie sorbenty w instalacji pilotażowej PSA dostarczyły wskazówek na temat sposobu zwiększenia efektywności PSA poprzez dopasowanie różnych czasów cyklu.

Symulacje procesu projektowania ujawniły, że system hybrydowy z membraną PSA zdolny jest do zwiększenia odzyskiwania wodoru nawet do 10% i uzyskiwania strumienia CO2 o niemal 80% czystości. Wychwytywanie CO2 może sięgnąć nawet 90% bez konieczności poświęcania czystości i odzyskiwania H2, jeżeli stężenie CO2 ograniczone jest do około 60%.

Ocena trwałości procesu hybrydowego została sfinalizowana, a badanie przeprowadzono w celu ilościowego określenia wpływów systemu hybrydowego na środowisko. Wyniki projektu HY2SEPS wykazały, że łączny współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) dla procesu hybrydowego był niższy niż dla autonomicznego systemu PSA.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę