Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EURO-LAMINOPATHIES — Wynik w skrócie

Project ID: 18690
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Austria

Zrozumienie molekularnego podłoża laminopatii

Europejscy naukowcy zdobyli nową wiedzę na temat molekularnego podłoża laminopatii. Ich starania otwarły drogę ku lepszemu zrozumieniu mechanizmów molekularnych leżących u podstaw tej grupy rzadkich zaburzeń genetycznych.
Zrozumienie molekularnego podłoża laminopatii
Laminy to grupa białek służących do utrzymania struktury i funkcji jądra komórkowego. Mutacje genów kodujących laminy stanowią zagrożenie dla stabilności jądra komórkowego, co prowadzi do szeregu zaburzeń, znanych pod nazwą laminopatii. Laminopatie, takie jak dystrofia mięśniowa, ujawniają się po urodzeniu i skutkują często przedwczesną śmiercią. Prace nad podejściami leczniczymi opóźniają się z powodu braku zrozumienia mechanizmów molekularnych odpowiadających za te zaburzenia.

Mając to na uwadze, w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Rzadkie schorzenia u ludzi związane z błoną jądrową: od patofizjologii molekularnej do zastosowań klinicznych" (Euro-Laminopathies) przeprowadzono badania nad funkcją lamin w normalnych i chorych komórkach. Stosując do tego celu komórki pobrane od pacjentów oraz rozległy zbiór modeli zwierzęcych, partnerzy projektu badali znaczenie mutacji lamin dla struktury białkowej oraz prawidłowej formacji jądra komórkowego. Badano również, czy zmutowane laminy wpływają na organizację chromatyny oraz ekspresję genów, prowadzące do zmiany zdolności różnicowania komórek oraz upośledzenia homeostazy tkanek.

W ramach projektu pogłębiono również aktualną wiedzę na poziomie klinicznym. Analiza ogromnej ilości danych klinicznych i genetycznych pacjentów doprowadziła do rozpoznania nowych podgrup klinicznych, będących nosicielami określonych mutacji, oraz do opisania dalszych implikacji tych zaburzeń.

Wyniki projektu otwierają drogę do opracowania nowych miejsc docelowych działania leków oraz środków terapeutycznych. Prawdopodobnie umożliwi to zwiększenie skuteczności leczenia oraz kontrolowanie przebiegu choroby u pacjentów z laminopatiami.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę