Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DISMAL — Wynik w skrócie

Project ID: 18911
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Zwiększanie skuteczności diagnozowania przerzutów

Europejscy naukowcy pogłębili wiedzę na temat przerzutów nowotworowych z nastawieniem na usprawnianie metod wykrywania mikroprzerzutów.
Zwiększanie skuteczności diagnozowania przerzutów
Przerzut to proces, w którym komórki nowotworowe opuszczają miejsce pierwotnego guza i za pośrednictwem układu krążenia przemieszczają się do innych części ciała. Krążące i rozsiane komórki nowotworowe osadzają się w różnych organach, tworząc nowe ogniska nowotworu. Rozsiewanie komórek nowotworowych (lub przerzuty) to główny problem związany z progresją guzów litych.

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy o nazwie "Sygnatury molekularne jako cele terapeutyczne w przypadku rozsianych złośliwych guzów nabłonkowych" (Dismal) połączono wiedzę partnerów ze środowisk akademickich i komercyjnych, aby zwiększyć czułość i szczegółowość metod wykrywania rozsianych komórek nowotworowych z nastawieniem głównie na nowotwory nabłonkowe.

Członkowie projektu stworzyli biobank tkanek nowotworowych, obejmujący hodowlę pierwotną tkanek nabłonkowych oraz materiały z często występujących ognisk mikroprzerzutów. Wszystkie próbki uzupełniono danymi pacjentów oraz wynikami eksperymentów, w tym danymi matrycy proteomicznej i genomicznej. W wyniku szeroko zakrojonych analiz bioinformatycznych rozpoznano powszechne ścieżki sygnałowe oraz geny biorące udział w procesie powstawania przerzutów nowotworowych. Te "sygnatury molekularne" powiązano z wykrywaniem rozsianych komórek nowotworowych oraz progresją.

W celu przeanalizowania i wymodelowania procesu rozsiewania komórek nowotworowych w ujęciu funkcjonalnym opracowano linię komórek macierzystych raka sutka pobranych od myszy (komórki GeTo). Te komórki posłużyły jako kultura modelowa w badaniach in vitro nad potencjalnymi genami docelowymi. Ponadto komórki GeTo wykorzystano w modelu zwierzęcym powstawania nowotworu raka piersi w celu zidentyfikowania genów lub białek powiązanych z kaskadą przerzutową.

W ujęciu ogólnym wyniki badań przyniosły nową wiedzę na temat biologii przerzutów nowotworowych, wspomagając opracowanie sprawniejszej platformy wykrywania, która zwiększy precyzyjność diagnozowania rozsianych nowotworów nabłonkowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę